Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

NN 157/2009 (30.12.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

157 30.12.2009 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3935

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/04., 109/07. i 67/08.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj 110/09.) u članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. 4. 2010. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-84554/09
Zagreb, 29. prosinca 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.