Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

NN 158/2009 (31.12.2009.), Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

158 31.12.2009 Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3939

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2009. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.

U Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 34/2007, 42/2007 i 87/2009), određuje se visina tarifnih stavki za energetske subjekte, sukladno Tablici 1. i Tablici 2. iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ukupna regulirana cijena prirodnog plina za tarifne kupce jednaka je visini tarifnih stavki iz Tablice 1. iz Priloga 1. ove Odluke, pri čemu se visina tarifne stavke Ts1 umanjuje ili uvećava za razliku cijene zbog smanjenja ili povećanja i izmjerene donje ogrjevne vrijednosti isporučenog plina u odnosu na osnovnu ogrjevnu vrijednost plina.

Ukupna regulirana cijena gradskog plina za tarifne kupce i miješanog plina za tarifne kupce, jednaka je visini tarifnih stavki iz Tablice 2. iz Priloga 1. ove Odluke.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 103/2009).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 310-05/09-01/10

Urbroj: 5030105-09-3

Zagreb, 30. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Trgovačko društvo

TARIFNA GRUPA – TG

TARIFNI MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts (bez PDV-a)

Ts1 [kn/Sm³]

Ts2 [kn]

1

AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice, Rovina b.b.

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,516

0,00

2

BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda, Tome Skalice 4

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,320

0,00

3

DARKOM d.o.o. iz Daruvara, Josipa Kozarca 19

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,300

0,00

4

DUKOM d.o.o. iz Dugog Sela, Josipa Zorića 70

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,410

0,00

5

ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara, Ferde Rusana 21

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,310

0,00

6

ENERGO d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,516

0,00

7

ENERGO METAN d.o.o. iz Samobora, Trg Matice hrvatske 5

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,320

0,00

8

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o iz Krapine, Frana Galovića 5

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,430

0,00

9

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 1

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,341

0,00

10

HEP-PLIN d.o.o iz Osijeka, Cara Hadrijana 7

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,240

0,00

11

HUMKOM d.o.o. iz Huma na Sutli, Lastine 1

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,410

0,00

12

IVAPLIN d.o.o iz Ivanić-Grada, Savska 50

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,400

0,00

13

IVKOM – Plin d.o.o. iz Ivanca, Vladimira Nazora 96/b

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,285

0,00

14

KOMUNALAC d.o.o iz Garešnice, Mate Lovraka b.b.

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,480

0,00

15

PLIN KONJŠČINA d.o.o iz Konjščine, Jertovec 150

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,476

0,00

16

KOMUNALAC d.o.o iz Koprivnice, Mosna ulica 15

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,300

0,00

17

KOMUNALAC d.o.o. iz Pakraca, Ulica križnog puta 18

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,370

0,00

18

PLIN VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca, Kolodvorska 29

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,406

0,00

19

KOMUNALIJE d.o.o iz Čazme, Svetog Andrije 14

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,540

0,00

20

KOMUNALIJE-PLIN d.o.o iz Đurđevca, Radnička cesta 61

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,345

0,00

21

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o iz Pitomače, Vinogradska 41

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,330

0,00

22

KOMUS d.o.o. – u stečaju iz Donje Stubice, Kolodvorska cesta 18

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,353

0,00

23

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o iz Čakovca, Mihovljanska 70

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,306

0,00

24

METALPRODUKT d.d. iz Šandrovca, Bjelovarska 32

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,340

0,00

25

MONTCOGIM-PLINARA d.o.o iz Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 2

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,429

0,00

26

MOSLAVINA PLIN d.o.o iz Kutine, Trg kralja Tomislava 10

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,469

0,00

27

PAPUK d.o.o iz Orahovice, Vladimira Nazora 14

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,210

0,00

28

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,580

0,00

29

PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške, Gajeva 89

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,487

0,00

30

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. iz Vinkovaca, Ohridska 17

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,337

0,00

31

PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara, A. Stepinca 27

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,346

0,00

32

RADNIK d.d. iz Križevaca, Kralja Tomislava 45

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,379

0,00

33

TERMOPLIN-NOVI MAROF d.d. iz Novog Marofa, Varaždinska 48

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,315

0,00

34

TERMOPLIN d.d. iz Varaždina, V. Špinčića 78

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,275

0,00

35

PLIN VTC d.o.o iz Virovitice, F. Rusana 2

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,330

0,00

36

ZAGORSKI METALAC d.o.o iz Zaboka, Celine 2

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,400

0,00

37

ZELENJAK-PLIN d.o.o. iz Klanjca, Trg A. Mihanovića 1

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,390

0,00

38

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o iz Svetog Ivana Zeline, Katarine Krizmanić 1

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,356

0,00

Tablica 2. OPSKRBA MIJEŠANIM PLINOM, GRADSKIM PLINOM I ISPARENIM UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM

Trgovačko društvo

TARIFNA GRUPA – TG

TARIFNI MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts (bez PDV-a)

Ts1 [kn/Sm³]

Ts2 [kn]

1

AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice, Rovina b.b.

MIJEŠANI PLIN

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

5,44

0,00

2

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

GRADSKI PLIN

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

2,02

0,00