Odluka o postavljenju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci, sa sjedištem u New Yorku

NN 11/2010 (22.1.2010.), Odluka o postavljenju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci, sa sjedištem u New Yorku

11 22.01.2010 Odluka o postavljenju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci, sa sjedištem u New Yorku

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

225

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-Pov-018-07/09-01/09, urbroj: 50304/2-10-01 od 12. siječnja 2010., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam RANKA VILOVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci, sa sjedištem u New Yorku.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/32

Urbroj: 71-05-03/1-10-7

Zagreb, 18. siječnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.