Izmjena popisa Priznatih sjemenskih sastojina

NN 11/2010 (22.1.2010.), Izmjena popisa Priznatih sjemenskih sastojina

11 22.01.2010 Izmjena popisa Priznatih sjemenskih sastojina

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

232

Na temelju članka 24. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09) objavljuje se

IZMJENA POPISA

PRIZNATIH SJEMENSKIH SASTOJINA

koji je na zahtjev proizvođača »Hrvatske šume« d.o.o. izmijenjen na način da se:

90. u Priznatoj sjemenskoj sastojini hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici POSAVSKE ŠUME – DUBICA, Šumarija Hrvatska Dubica, Uprava šuma Podružnica Sisak upisanoj u Upisnik proizvođača šumskog sjemena pod rednim brojem 365. briše dio površine u iznosu od 13,97 ha koju čine odjel/odsjek 120a, 134b i 134c, te je slijedom toga Priznata sjemenska sastojina novom izmjerom ukupne površine 56,80 ha,

91. briše Priznata sjemenska sastojina hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici ČRNOVŠČAK, Šumarija Dugo Selo, Uprava šuma Podružnica Zagreb upisana u Upisnik proizvođača šumskog sjemena pod rednim brojem 334.

Klasa: 011-01/10-01/02

Urbroj: 538-07-10-03

Zagreb, 13. siječnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.