Ispravak akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 13/2010 (27.1.2010.), Ispravak akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

335

ISPRAVAK PRAVILNIKA

o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 4/10.), u članku 2. tiskanica uputnice za primarni laboratorij zamjenjuje se novom tiskanicom uputnice za primarni laboratorij koja je otisnuta uz ovaj Ispravak Pravilnika, u članku 9. stavku 1. broj: »94/09.« briše se i upisuje se broj: »67/09.«, a u članku 9. stavku 2. brojevi: »33., 82., 91. i 100.« brišu se i upisuju se brojevi: »33., 91., 100. i 101.«.

ISPRAVAK PRAVILNIKA

o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

U Pravilniku o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 4/10.), u članku 1. riječi: »stavka 5.« brišu se i upisuju se riječi: »stavka 6.«

ISPRAVAK PRAVILNIKA

o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

U Pravilniku o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 4/10.), u članku 3. riječi: »stavka 6.« brišu se i upisuju se riječi: »stavka 8.«.

ISPRAVAK ODLUKE

o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osiguranja osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Uz Odluku o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za dravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 4/10.), objavljuje se poleđina iskaznice iz članka 2.«

Klasa. 025-04/09-01/299

Urbroj: 338-01-09-10-2

Zagreb, 19. siječnja 2010.

Ravnatelj
Tihomior Strizrep, dr., med., v. r.