Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima

NN 14/2010 (29.1.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

344

Na temelju članka 9. stavka 5., članka 11. stavka 5., članka 23. stavka 5., članka 24. stavka 5., članka 25. stavka 2., članka 27. stavka 3., članka 30. stavka 3., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 5., članka 35. stavka 2., članka 40. stavka 7., članka 48. stavka 5., članka 52. stavka 5., članka 56. stavka 8., članka 55. stavka 8., članka 62. stavka 9., članka 64. stavka 3. i članka 67. stavka 3. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 84/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VETERINARSKO-
-MEDICINSKIM PROIZVODIMA

Članak l.

U Pravilniku o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 30/09 i 73/09) u članku 93. stavku 1. datum: »1. veljače 2010. godine.« zamjenjuje se datumom: »24. prosinca 2010. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/33

Urbroj: 525-06-2-0268/10-5

Zagreb, 20. siječanj 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.