Ispravak Mreže javne zdravstvene službe

NN 14/2010 (29.1.2010.), Ispravak Mreže javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

354

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Mreži javne zdravstvene službe koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 98 od 12. kolovoza 2009., te se daje

ISPRAVAK

MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

U cijelom tekstu Mreže javne zdravstvene službe riječi: »medicinsko-biokemijski laboratorij«, ispravljaju se u riječi: »medicinsko-biokemijski tim« u odgovarajućem broju i padežu.

Klasa: 023-03/09-01/209

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 8. prosinca 2009.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.