Pravilnik o izmjeni Pravilnika o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

4 08.01.2010 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

102

Na temelju članka 7. stavka 5., članka 10. stavka 2., članka 12. stavka 2., članka 13. stavaka 4. i 5. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine« broj 84/08 i 75/09), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O TEORIJSKOM I PRAKTIČNOM STRUČNOM OBRAZOVANJU VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Članak 1.

U Pravilniku o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima (»Narodne novine«, broj 96/09) u članku 7. stavak 2. podstavak 1. riječi: »5 dana« zamjenjuju se riječima: »2 dana«, u podstavku 2. riječi: »17 dana« zamjenjuju se riječima: »20 dana«, u podstavku 3. riječi: »17 dana« zamjenjuju se riječima: »20 dana« i u podstavku 9. riječi: »5 dana« zamjenjuju se riječima: »2 dana«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 130-01/09-01/17
Urbroj: 514-03-01-09-2
Zagreb, 29. prosinca 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.