Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

114

Na osnovi članka 33. stavka 3. i 111. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.), članka 26. točke 9. i 16. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 8. sjednici održanoj 16. prosinca 2009. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA I NAČINU RADA OVLAŠTENIH DOKTORA I LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 113/09. i 126/09.) tiskanica »UPUTNICA broj___ ovlaštenom doktoru/liječničkom povjerenstvu« iz članka 18. stavka 1. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz tiskanicu iz članka 1. ovog Pravilnika primjenjuje se i tiskanica iz članka 18. stavka 1. Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 113/09.) zaključno do 31. prosinca 2010. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/291

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 16. prosinca 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


TISKANICA