Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

115

Na osnovi članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.), članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 8. sjednici održanoj 16. prosinca 2009. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 17/09., 23/09., 53/09. i 116/09.) tiskanice potvrda o pomagalima iz članka 10. stavka 2. točke 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz tiskanice potvrda iz članka 1. ovog Pravilnika primjenjuju se i tiskanice potvrda iz članka 2. stavka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 116/09.) zaključno do 31. prosinca 2010. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/04-01/292

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 16. prosinca 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


TISKANICE