Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 4/2010 (8.1.2010.), Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

4 08.01.2010 Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

95

Na temelju članka 39. i članka 46. stavka 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« br. 33/2006, 38/2009 i 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA I VREDNOVANJU KRITERIJA ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se podrobniji uvjeti za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: javni prijevoz), vrednovanje kriterija za davanje koncesije, kriteriji za određivanje cijene usluga i davanje potpora, visinu i način plaćanja naknade, vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude i druga pitanja koja se odnose na postupak davanja koncesije.

Ova Uredba odnosi se na davanje koncesije za državne, županijske, međužupanijske i lokalne linije.

Članak 2.

Na postupak i ostala pitanja u vezi davanja koncesije za javni prijevoz primjenjuje se Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/2008) i ova Uredba.

II. UVJETI ZA DAVANJE KONCESIJE I VREDNOVANJE KRITERIJA

1. Opći uvjeti

Članak 3.

Koncesija za obavljanje javnog prijevoza može se dati pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: brodar) koja ispunjava propisane uvjete i to:

1. uvjete iz članka 28. Zakona;

2. uvjete iz članka 3. Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: Pravilnik);

Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka brodar mora pružiti sljedeće podatke o financijskom poslovanju:

1. BON 1;

2. BON 2, te Bilancu i Račun dobiti i gubitka (osim za novoosnovana društva i obrte) nakon godine dana poslovanja;

3. potvrdu Porezne uprave i nadležne uprave mirovinskog i zdravstvenog osiguranja o plaćenim porezima i doprinosima;

4. potvrdu o redovitom plaćanju naknada državnim, županijskim i lokalnim lučkim upravama na čijem području se daje koncesija za pojedinu liniju, Hrvatskom registru brodova (priznatoj organizaciji), te trgovačkom društvu Plovput d.o.o.;

5. da je uredno ispunjavao obveze prema davatelju koncesije na drugim državnim linijama za koje je imao koncesiju, a koje utvrđuje davatelj koncesije.

2. Tehnički i ekonomsko-financijski elementi

Članak 4.

Ponuditelju koji je ispunio uvjete iz članka 3. ove Uredbe, u daljnjem postupku vrednuju se tehnički i ekonomsko-financijski elementi ponude.

Članak 5.

Tehničke elemente čine podaci koji se odnose na tehničke karakteristike broda, a propisani su u stavku 2. ovog članka.

Tehnički elementi vrednuju se prema sljedećim kriterijima:

1. BRZI BRODOVI I KLASIČNI BRODOVI

1.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i iskrcaju putnika i tereta

brzina veća 15 % od propisane Pravilnikom

4

brzina veća 30 % od propisane Pravilnikom

9

mogućnost ukrcaja tereta preko 1,5 tona

2

1.2.

Ocjenjivanje udobnosti

broj putnika u zatvorenom salonu veći 10% od kapaciteta utvrđenog u Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

3

broj putnika u zatvorenom salonu veći 30% od kapaciteta utvrđenog u Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

 7

broj putnika u zatvorenom salonu veći 50% od kapaciteta utvrđenog u Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

10

mogućnost ukrcaja i iskrcaja putnika na više od jednog ulaza/izlaza

2

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

8

mogućnost prijevoza kućnih ljubimaca

2

1.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

starost broda 0 – 1 godina

50

starost broda 2 – 5 godina

35

starost broda 5 – 10 godina

20

starost broda 10 – 15 godina

10

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODA

83

1.4.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

 

2 – 5 godina

5

6 – 10 godina

8

preko 11 godina

10

1.5.

Održavanje broda

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

brodar u posljednjih 12 mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru

3

brodar primio u posljednjih 12 mjeseci službena priznanja za obavljanje djelatnosti iz javnog prijevoza

1

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODARA

17

SVEUKUPNO

100

2. Ro-RO PUTNIČKE LINIJE DO 4,9 NM

2.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i iskrcaju putnika i vozila

brod plovi ravnopravno u oba smjera (double – ended)

5

brod je protočan (krmena i pramčana rampa)

5

brzina veća 30 % od propisane Pravilnikom

5

širina rampe preko 6 m (ukrcaj tri vozila paralelno)

4

ukrcaj putnika nije kroz garažu (bočna vrata)

3

ukrcaj putnika pomagalima (eskalatori, liftovi i sl.)

2

2.2.

Ocjenjivanje udobnosti

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

3

2.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

starost broda 0 – 1 godina

40

starost broda 2 – 5 godina

30

starost broda 6 – 10 godina

22

starost broda 11 – 15 godina

15

starost broda 16 – 20 godina

9

starost broda 21 – 25 godina

5

starost broda 26 – 30 godina

2

starost broda preko 30 godina

0

2.4.

Ocjenjivanje s obzirom na kapacitet putnika i vozila

kapacitet putnika veći od minimalnog u liniji

> od 10 %

2

> od 30 %

4

> od 50 %

8

kapacitet vozila veći od minimalnog u liniji

> od 10 %

2

> od 30 %

4

> od 50%

8

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODA

83

2.5.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

 

2 – 5 godina

5

6 – 10 godina

8

preko 11 godina

10

2.6.

Održavanje broda

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

brodar u posljednjih 12 mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru

3

brodar primio u posljednjih 12 mjeseci službena priznanja za obavljanje djelatnosti iz javnog prijevoza

1

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODARA

17

SVEUKUPNO

100

3. RO-RO PUTNIČKE LINIJE OD 5 D0 10 NM

3.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i iskrcaju putnika i vozila

brod plovi ravnopravno u oba smjera (double – ended)

5

brod je protočan (krmena i pramčana rampa)

5

širina rampe preko 6 m (ukrcaj tri vozila paralelno)

4

ukrcaj putnika nije kroz garažu (bočna vrata)

4

ukrcaj putnika pomagalima (eskalatori, liftovi i sl.)

2

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 15 %

5

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 30 %

9

3.2.

Ocjenjivanje udobnosti

broj putnika u zatvorenom salonu veći od 60 % putničkog kapaciteta

2

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

4

3.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

starost broda 0 – 1 godina

40

starost broda 2 – 5 godina

30

starost broda 6 – 10 godina

22

starost broda 11 – 15 godina

15

starost broda 16 – 20 godina

9

starost broda 21 – 25 godina

5

starost broda 26 – 30 godina

2

starost broda preko 30 godina

0

3.4.

Ocjenjivanje s obzirom na kapacitet putnika i vozila

kapacitet putnika veći od minimalnog u liniji

> od 10 %

1

> od 30 %

2

> od 50 %

4

kapacitet vozila veći od minimalnog u liniji

> od 10 %

1

> od 30 %

2

> od 50 %

4

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODA

83

3.5.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

 

2 – 5 godina

5

6 – 10 godina

8

preko 11 godina

10

3.6.

Održavanje broda

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

brodar u posljednjih 12 mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru

3

brodar primio u posljednjih 12 mjeseci službena priznanja za obavljanje djelatnosti iz javnog prijevoza

1

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODARA

17

SVEUKUPNO

100

4. RO-RO PUTNIČKE LINIJE PREKO 10 NM

4.1.

Kvaliteta broda s obzirom na brzinu u liniji, ukrcaju i iskrcaju putnika i vozila

brod je protočan (krmena i pramčana rampa)

5

ukrcaj putnika nije kroz garažu (bočna vrata)

5

ukrcaj putnika pomagalima (eskalatori, liftovi i sl.)

2

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 15 %

6

maksimalna brzina veća od brzine u liniji više od 30 %

10

zaštićeni RO-RO teretni prostor

3

4.2.

Ocjenjivanje udobnosti

broj putnika u zatvorenom salonu veći od 60 % putničkog kapaciteta

2

pristup za osobe s ograničenjem u kretanju

6

4.3.

Ocjenjivanje novijeg broda

starost broda 0 – 1 godina

40

starost broda 2 – 5 godina

30

starost broda 6 – 10 godina

22

starost broda 11 – 15 godina

15

starost broda 16 – 20 godina

9

starost broda 21 – 25 godina

5

starost broda 26 – 30 godina

2

starost broda preko 30 godina

0

4.4.

Ocjenjivanje s obzirom na kapacitet putnika i vozila

kapacitet putnika veći od minimalnog u liniji

> od 10 %

1

> od 30 %

3

> od 50 %

5

kapacitet vozila veći od minimalnog u liniji

> od 10 %

1

> od 30 %

3

> od 50 %

5

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODA

83

4.5.

Godine iskustva u obavljanju javnog prijevoza u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

2 – 5 godina

5

6 – 10 godina

8

preko 11 godina

10

4.6.

Održavanje broda

u posljednjih 12 mjeseci brodaru nije bio zaustavljen niti jedan brod

3

brodar u posljednjih 12 mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru

3

brodar primio u posljednjih 12 mjeseci službena priznanja za obavljanje djelatnosti iz javnog prijevoza

1

MAKSIMALNO MOGUĆI BODOVI BRODARA

17

SVEUKUPNO

100

Članak 6.

Prilikom vrednovanja tehničkih elemenata prema članku 5. stavku 2. ove Uredbe, koristit će se sljedeće formule:

1) Tehnički bodovi =

broj tehničkih bodova ponuditelja

× 100

najveći broj tehničkih bodova najpovoljnijeg ponuditelja

2) Koncesijski koeficijent =

ponuđeni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju

× 100

najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju

Vrednovanjem tehničkih elemenata ukupan broj bodova može maksimalno iznositi 100.

Ako se na određenoj liniji prijevoz obavlja s dva ili više brodova tehnički elementi za te brodove izračunavaju se aritmetičkom sredinom.

Članak 7.

Ekonomsko-financijski elementi su ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade i tražena potpora.

Ekonomsko-financijski elementi vrednuju se tako da maksimalan broj bodova može iznositi 100.

3. Najpovoljniji ponuditelj

Članak 8.

Za određivanje najpovoljnijeg ponuditelja dobiveni broj bodova sukladno člancima 5. do 7. ove Uredbe ponderirat će se na sljedeći način:

1. tehnički kriteriji 50%;

2. ekonomsko-financijski kriteriji 50%.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji prema navedenim kriterijima ostvari najveći broj bodova.

4. Ponuda

Članak 9.

Ponuda za dobivanje koncesije u pravilu sadrži:

1. naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i sjedište ponuditelja;

2. izvod iz sudskog ili obrtnog registra s upisom djelatnosti pomorskog obalnog prijevoza putnika i robe;

3. poslovni plan za liniju za koju se traži koncesija;

4. dokaz da u vlasništvu ima brod/brodove za obavljanje javnog prijevoza za koji traži koncesiju;

5. dokaz da je u upisnom listu broda koji će obavljati javni prijevoz brodar upisan kao kompanija, sukladno članku 5. stavku 1. točki 34. Pomorskog zakonika, te da je brod upisan u upisnik trgovačkih brodova Republike Hrvatske i da je proveden postupak carinjenja;

6. dokaz da brod ispunjava tehničke uvjete propisane u članku 13. stavcima 1. do 5. Zakona;

7. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 28. stavka 1. točke 5. Zakona;

8. dokaz o upisu brodice namijenjene za gospodarske svrhe u evidenciju brodica (očevidnik) za obavljanje javnog prijevoza na lokalnim linijama kraćim od 3 NM;

9. dokaze iz članka 4. Pravilnika;

10. dokaze o ispunjavanju financijskih uvjeta iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe;

11. cjenik usluga za sve vrste prijevoza na liniji s označenim povlasticama i popustima te redovitim promjenama cjenika (sezonski/izvansezonski cjenik);

12. ponudu visine promjenjivog dijela naknade za koncesiju za linije na kojima se ostvaruju prihodi veći od rashoda, kao postotak ukupnog predviđenog prihoda ostvarenog na liniji;

13. ponudu iznosa tražene početne potpore (za linije na kojima se ostvaruju prihodi manji od troškova, pri čemu se u troškove ne uračunava promjenjivi dio koncesijske naknade);

14. jamstvo za ozbiljnost ponude; ako se za koncesiju zahtjeva;

15. podatke o zamjenskom brodu;

16. popis svih sastavnih dijelova ponude i/ili priloga, datum i potpis ponuditelja;

17. i ostale elemente navedene u dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda mora biti cjelovita, uvezana i numerirana.

Ako ponuditelj u vrijeme podnošenja ponude ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 4. i 5. ovoga članka, može priložiti rješenje nadležne lučke kapetanije o predbilježbi upisa broda i potvrdu o usklađenosti za kompaniju izdanu od strane Hrvatskog registra brodova (priznate organizacije), s tim da te uvjete mora ispuniti do sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 10.

Poslovni plan kao sastavni dio ponude izrađuje se za određenu liniju i to za razdoblje na koje se daje koncesija i sadrži minimalno sljedeće elemente:

1. osnovni opći podaci o podnositelju ponude (naziv, sjedište, pravni oblik i sl.);

2. osnovne karakteristike linije:

– opis linije, broj linije, relacija,

– duljina linije u NM,

– planirani broj putnika i vozila po strukturi sukladno cjeniku usluga na liniji,

– propisana učestalost prijevoza,

– planirana učestalost prijevoza iznad propisane,

– očekivana razina obavljenog rada (u NM i satima plovidbe) na održavanju linije uz propisanu učestalost,

– planirana razina obavljenog rada (u NM i satima plovidbe) za prijevoz na liniji iznad propisane učestalosti,

– tražena minimalna brzina broda, odnosno maksimalno vrijeme prijevoza;

3. osnovne tehničke karakteristike broda/brodova s kojim će se obavljati usluge prijevoza:

– vrsta, veličina i kapacitet broda,

– pogonska snaga motora i očekivana potrošnja goriva (ukupno i po NM ili satu plovidbe),

– ostale karakteristike broda koje mogu utjecati na gospodarstveno-financijske parametre linije,

– izjavu o formacijskom sastavu članova posade broda za svaki brod na određenoj liniji koju ovjerava ministarstvo nadležno za poslove mora;

4. projekciju očekivanog broja putnika i vozila (po mjesecima i godišnje);

5. projekciju očekivanih mjesečnih i godišnjih prihoda razrađenu po svim kategorijama i skupinama (otočani, neotočani, putnici, automobili i sl.);

6. detaljan opis i prikaz sljedećih podataka:

– ukupni prihodi,

– ukupni rashodi,

– dobit prije oporezivanja,

– gubitak prije oporezivanja,

– porez na dobit,

– dobit nakon oporezivanja,

– gubitak nakon oporezivanja.

Članak 11.

Ponuditelj može s istim brodom podnijeti ponudu na više linija.

Članak 12.

Kod izrade ponude ponuditelj se mora pridržavati odredbi članaka 9. i 10. ove Uredbe i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

Ponuda s pripadajućom dokumentacijom mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi izražavaju se u kunama.

Članak 13.

Za uvid i otkup dokumentacije za nadmetanje (papir, umnožavanje, poštanski troškovi i dr.) plaća se naknada.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje davatelj koncesije ovisno o obimu i složenosti ponude.

Naknada za uvid i otkup dokumentacije je prihod proračuna u koji se uplaćuje i naknada za koncesiju sukladno članku 38. stavku 3. Zakona.

Članak 14.

Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja navodi se u dokumentaciji za nadmetanje, a može se odrediti u trajanju od 10 do 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5. Otvaranje, pregled i ocjenjivanje ponuda

Članak 15.

Prilikom zaprimanja ponude na zatvorenoj omotnici ponude potrebno je ubilježiti datum i vrijeme zaprimanja ponude, a u upisnik upisati sve ponude po redoslijedu zaprimanja.

Ako je ponuda upućena poštom preporučeno, dan predaje na pošti smatra se predajom davatelju ponude, na adresu za dostavljanje ponuda.

Nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

Članak 16.

Postupak otvaranja i pregled ponuda provodi stručno povjerenstvo u mjestu, prostorijama i vremenu određenom u obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Na početku sjednice za otvaranje ponuda predsjednik stručnog povjerenstva utvrđuje broj primljenih ponuda, naziv ponuditelja, podatke o pravodobno primljenim ponudama, nepravodobno pristiglim ponudama, imena nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja, te da li su ispunjeni svi propisani uvjeti za provođenje postupka.

Postupak otvaranja ponuda započinje pregledom ispravnosti omotnice, odnosno da li je omotnica ispravno i originalno zapečaćena.

Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni propisani uvjeti za provođenje postupka, pristupa se otvaranju ponuda, redoslijedom njihova primitka i upoznaje prisutne o njihovom sadržaju.

Ako nisu ispunjeni uvjeti za provođenje postupka, sjednica se prekida i određuje se novi datum za otvaranje ponuda.

Članak 17.

Ako pojedina ponuda zahtijeva određena pojašnjenja, stručno povjerenstvo može uputiti pisani zahtjev ponuditelju da se očituje u roku dva dana u odnosu na pojedine elemente iz dokumentacije za nadmetanje. Tim zahtjevom ne može se tražiti ispravak, odnosno promjena sadržaja u ponudi.

Članak 18.

Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku otvaranja ponuda imaju članovi stručnog povjerenstva i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Članak 19.

O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik u koji se unose osobito:

1. mjesto, dan i sat održavanja sjednice;

2. imena nazočnih članova stručnog povjerenstva;

3. broj primljenih pravodobnih ponuda s nazivima ponuditelja, te broj ponuda koje su nepravodobno primljene;

4. imena nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja;

5. naznaku da su ponude zaprimljene u omotnicama;

6. konstataciju da je postupak proveden sukladno propisima;

7. osnovni podaci o brodu (ime, kapacitet, starost), visina tražene potpore i visina ponuđene godišnje naknade za koncesiju.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja imaju pravo zatražiti ovjerenu presliku zapisnika.

Zapisnik potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva.

Potpisivanjem zapisnika završava postupak otvaranja ponuda.

Članak 20.

Nakon pregleda ponuda stručno povjerenstvo isključit će iz daljnjeg postupka sljedeće ponude:

1. koje nisu u skladu s obavijesti o namjeri davanja koncesije;

2. nepravodobno pristiglu ponudu;

3. ponuditelj koji nije dokazao da ispunjava propisane uvjete;

4. ponudu za koju je zahtijevano jamstvo, a dokaz jamstva nedostaje pri otvaranju ponude;

5. koja nije u skladu s dokumentacijom za nadmetanje;

6. u kojoj nakon zatraženog pisanog objašnjenja nije dano valjano objašnjenje u traženom roku;

7. koja nije cjelovita, uvezana i numerirana.

Članak 21.

Nakon isključivanja ponuda prema članku 20. ove Uredbe, stručno povjerenstvo provodi postupak ocjenjivanja ponuda prema kriterijima propisanim člankom 5. do 8. ove Uredbe.

O pregledu, ocjeni i rezultatu pregleda pristiglih ponuda sastavlja se zapisnik u kojem se navode razlozi za isključivanje ponude sukladno članku 20. ove Uredbe, prikaz traženih i danih dokaza o sposobnosti ponuditelja i ostala pitanja od značaja za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva.

Članak 22.

Ako u slučaju iz članka 11. jedan ponuditelj s istim brodom bude od strane stručnog povjerenstva ocijenjen kao najpovoljniji na određenoj liniji, nadležno tijelo za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odlučuje na kojoj će liniji tom ponuditelju dati koncesiju, a ponuda neće biti prihvaćena na drugim linijama.

Članak 23.

Stručno povjerenstvo najkasnije 5 dana prije isteka roka za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja mora nadležnom tijelu davatelja koncesije dostaviti:

– zapisnik o otvaranju ponuda;

– zapisnik o pregledu, ocjeni i rezultatu pregleda pristiglih ponuda;

– prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili

– prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije s obrazloženjem tih prijedloga.

Stručno povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova povjerenstva.

Članak 24.

Kada davatelj koncesije ocijeni da je u vezi s davanjem koncesije potrebno obaviti određene analize/studije opravdanosti ili pripremu dokumentacije za nadmetanje i druge poslove za koje je potrebno specifično stručno znanje, može takve poslove povjeriti neovisnim stručnim osobama.

Stručno mišljenje iz stavka 1. ovog članka nije obvezujuće.

Članak 25.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pored elemenata propisanih Zakonom o koncesijama može sadržavati:

– rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije koji ne može biti duži od 60 dana, od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Rok u smislu stavka 1. ovoga članka odredit će se u slučaju objavljivanja namjere davanja koncesija za više linija i u drugim opravdanim slučajevima.

Članak 26.

Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji u roku određenom u odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Članak 27.

Prilikom odlučivanja o namjeri davanja koncesije davatelj koncesije na prijedlog stručnog povjerenstva utvrđuje visinu jamstva za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu za svaku liniju posebno.

Visina jamstva ne iznosi više od 5% procijenjene vrijednosti koncesije.

III. NAKNADA ZA KONCESIJU

Članak 28.

Novčana naknada za koncesiju plaća se kao stalan jednak iznos i kao promjenjivi iznos koji ovisi o posebnosti određene koncesije.

1. Kriteriji za određivanje naknade za koncesiju

Članak 29.

Stalni dio naknade za koncesiju određuje se za sve linije iz članka 5. Zakona u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje.

U slučaju da se godišnji indeks potrošačkih cijena promijeni za više od +/– 3%, koji objavljuje Državni zavod za statistiku, davatelj koncesije izvršit će promjenu iznosa stalnog dijela naknade za koncesiju.

Za linije za koje se ne traži potpora, promjenjivi dio naknade za koncesiju određuje se u minimalnom iznosu od 2 % očekivanog, odnosno ostvarenoga ukupnog prihoda na određenoj liniji.

2. Način plaćanja naknade za koncesiju

Članak 30.

Stalni dio naknade za koncesiju plaća se u jednom iznosu svake godine. Za prvu godinu koncesijska naknada se plaća u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o davanju koncesije, a za naredne godine, do istog datuma naredne godine sve do isteka roka na koji je koncesija dana.

Članak 31.

Promjenljivi dio naknade za koncesiju plaća se mjesečno, prema ostvarenju ukupnog prihoda na liniji.

Članak 32.

Konačan obračun promjenljivog dijela naknade za koncesiju obavlja se nakon dostave financijskog izvješća za liniju, izrađenog na temelju obveze vođenja posebnog knjigovodstva po principu profitnog centra i nakon obavljene računovodstvene kontrole od strane davatelja koncesije, sukladno članku 17. stavku 1. točki 6. Zakona.

Davatelj koncesije može poslove računovodstvene kontrole iz stavka 1. ovog članka povjeriti nezavisnoj i ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Konačan obračun obuhvaća samo propisanu učestalost javnog prijevoza na liniji.

Financijsko izvješće o prihodima i rashodima na liniji koncesionar je dužan dostaviti davatelju koncesije svake godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu prema propisanom obrascu za godišnji financijski izvještaj ili po strukturi prihoda i rashoda koji su obuhvaćeni u članku 10. točki 6. ove Uredbe.

Na temelju uvida u financijsko izvješće za liniju, te na temelju obavljene računovodstvene kontrole iz stavka 1. ovoga članka, davatelj koncesije donosi konačnu odluku o iznosu promjenljivog dijela naknade za koncesiju za proteklu godinu.

Članak 33.

Koncesionar je dužan izvršiti plaćanje promjenljivog dijela naknade za koncesiju, na temelju konačnog obračuna, u roku od 60 dana od dana donošenja odluke iz članka 32. stavka 4. ove Uredbe.

Ako po konačnom obračunu ovlaštenik koncesije ima više plaćen iznos po osnovi ukupnih plaćanja iz članka 31. ove Uredbe, u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o konačnom obračunu, davatelj koncesije će izvršiti povrat sredstava.

3. Instrumenti osiguranja plaćanja naknade za koncesiju

Članak 34.

Kao instrument osiguranja plaćanja naknade za koncesiju odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je dostaviti davatelju koncesije zadužnicu, mjenicu ili bankovnu garanciju, do dana sklapanja ugovora o davanju koncesije.

Ako ponuditelj dobije koncesiju uz uvjet da je dužan pribaviti neopozivu garanciju banke u korist davatelja koncesije, mora garanciju pribaviti do sklapanja ugovora o koncesiji. Garancija mora sadržavati klauzulu »na prvi poziv i bez prigovora«.

Obveza iz stavka 1. ovoga članka mora biti navedena u dokumentaciji za nadmetanje.

U slučaju neispunjavanja obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postupit će se na način propisan u članku 36. stavku 1. Zakona.

IV. ODREĐIVANJE CIJENA USLUGA

Članak 35.

Najviša cijena usluge utvrđuje se u dokumentaciji za nadmetanje.

Kod utvrđivanja najviših cijena usluge polazi se od zatečenih cijena usluga na liniji na dan odlučivanja o objavljivanju obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Članak 36.

Prilikom utvrđivanja najviših cijena davatelj koncesije može donijeti odluku da se zatečene cijene na pojedinoj liniji povećaju maksimalno za vrijednost indeksa potrošačkih cijena u posljednjih dvanaest mjeseci koji objavljuje Državni zavod za statistiku, uz uvjet da u proteklih dvanaest mjeseci nije bilo korekcija zatečenih cijena.

Davatelj koncesije može utvrđivanju najviših cijena pristupiti diferencirano, radi postupnog uklanjanja zatečenih distorzija u distribuciji cijena s obzirom na različitu duljinu linija.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka davatelj koncesije će takve korekcije cijena usporediti sa zatečenom regresijskom krivuljom svih linija u skupini (brzobrodske, brodske, trajektne), te odlučiti o opravdanom stupnju ispravljanja zatečenih distorzija.

Članak 37.

Ponuditelj u ponudu za koncesiju daje cjenik za sve vrste usluga prijevoza koje se obavljaju na liniji. Ponuditelj mora ponuditi jednake ili manje cijene od onih navedenih u dokumentaciji za nadmetanje.

Donošenjem odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju smatra se da je davatelj koncesije dao suglasnost na cjenik usluga ponuditelja koji se može primijeniti od dana početka korištenja koncesije.

Članak 38.

Ponuditelj može, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, predlagati redovite promjene cijena u razdobljima ne kraćim od godine dana, s tim da prijedlog i učinke mora detaljno obrazložiti.

Davatelj koncesije će odobriti samo ona povećanja koja neće biti veća od rasta indeksa potrošačkih cijena u proteklih dvanaest mjeseci.

Ako je tijekom godine donesena odluka o izvanrednim korekcijama cijena prema članku 39. ove Uredbe, moraju se uzeti u obzir njeni učinci prilikom razmatranja redovitih promjena cijena.

Članak 39.

Koncesionar može, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, predlagati i izvanredne promjene cijena u kraćim razdobljima od jedne godine zbog iznenadnih i velikih promjena troškova na koje ne može utjecati.

Uz prijedlog za izvanredno povećanje cijena, koncesionar dostavlja i detaljno obrazloženje učinka predložene promjene.

Davatelj koncesije dužan je razmotriti prijedlog o izvanrednom povećanju cijena, te u roku 60 dana od podnošenja prijedloga donijeti odgovarajuću odluku.

Članak 40.

U slučaju potrebe davatelj koncesije u postupku ocjenjivanja opravdanosti prijedloga promjene cijena može zatražiti stručno mišljenje od odgovarajućih nezavisnih stručnih i znanstvenih institucija.

Koncesionar je dužan odobreni cjenik usluga javno objaviti.

Poslove kontrole i nadzora primjene cjenika davatelj koncesije može povjeriti neovisnoj stručno osposobljenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

U slučaju da se koncesionar ne pridržava cjenika, davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji.

V. KRITERIJI ZA DAVANJE POTPORE

Članak 41.

Potpora se daje u slučajevima iz članka 49. Zakona.

Minimalni iznos potpore navodi se u dokumentaciji za nadmetanje.

Članak 42.

Prilikom utvrđivanja očekivanih rashoda održavanja linije naročito se polazi od sljedećih elemenata:

1. duljini linije i vremenu trajanja plovidbe (varijabilni troškovi);

2. vrsti i kapacitetu broda (osiguranje, lučke naknade i drugi troškovi ovisni o ovom parametru);

3. starosti broda (troškovi amortizacije, troškovi održavanja i sl.);

4. definiranoj minimalnoj brzini plovidbe (potrošnja goriva);

5. definiranoj učestalosti prijevoza na liniji (iskorištenost broda);

6. i drugih relevantnih elemenata.

Prilikom utvrđivanja očekivanih prihoda polazi se od:

1. očekivanog broja prevezenih putnika;

2. očekivanog broja prevezenih automobila;

3. očekivane količine drugih usluga na liniji;

4. očekivanog cjenika usluga.

Na temelju očekivanih rashoda na liniji i očekivanih prihoda utvrđuje se očekivani poslovni rezultat linije, te najviši iznos određen za podmirivanje razlike između rashoda i prihoda na liniji.

Članak 43.

Na kraju poslovne godine za svaku liniju se na temelju dostavljenih financijskih izvješća koje koncesionar izrađuje za svaku liniju i nakon obavljene računovodstvene kontrole izvršene od strane davatelja koncesije, utvrđuju se konačni stvarni troškovi i prihodi linije.

Koncesionar dostavlja financijsko izvješće linije (Račun dobiti i gubitka linije) davatelju koncesije najkasnije do 15. travnja tekuće godine za proteklu godinu.

U slučaju da se računovodstvenom kontrolom utvrdi da je koncesionaru isplaćen veći iznos potpore, u odnosu na konačne troškove i prihode utvrđene na način iz stavka 1. i 2. ovog članka, davatelj koncesije zatražit će od koncesionara povrat više uplaćenih sredstava potpore u proračun.

Povrat potpore temeljem stavka 3. ovog članka izvršit će se do 1. srpnja tekuće godine.

U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi, utvrđeni na način predviđen u stavku 1. i 2. ovoga članka, rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na potporu izračunatu prema članku 42. ove Uredbe davatelj koncesije će izvršiti korekciju.

Korekcija potpore prema stavku 5. ovoga članka može iznositi najviše do 10% potpore iz članka 42. ove Uredbe, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike.

Članak 44.

Isplata ugovorene potpore obavljat će se mjesečno, a na temelju ovjerenih podataka o isplovljavanju brodova od strane lučke kapetanije.

Isplata razlike potpore utvrđene prema članku 43. ove Uredbe, obavit će se najkasnije do 31. srpnja tekuće godine za proteklu godinu, u okviru raspoloživih proračunskih sredstava za te namjene.

Članak 45.

U slučaju da kvantiteta ili kvaliteta pružanja ugovorenih usluga značajnije odstupa od ugovorene razine, davatelj koncesije, na temelju kontrole obavljanja usluga i utvrđivanja manjkavosti i nedostataka, može donijeti odluku o smanjenju potpore.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije može donijeti u slučaju nepoštivanja ugovora o koncesiji, a naročito zbog neredovitog isplovljavanja, neovlaštene zamjene broda, nepridržavanja cjenika i sl.

Članak 46.

U slučaju iznenadnoga visokog porasta neke od stavke troškova koja se ne može pokriti korekcijom cijena u skladu s člankom 39. i 40. ove Uredbe, te zbog koje koncesionar ne bi bio u stanju održavati liniju, koncesionar može podnijeti i izvanredni zahtjev za korekciju iznosa potpore.

Takav zahtjev mora biti detaljno obrazložen, te se mora nedvojbeno utvrditi da se radi o okolnostima koje dovode brodara u nemogućnost izvršavanja obveza po ugovoru o koncesiji.

Davatelj koncesije će donijeti odluku o izvanrednoj korekciji potpore uvažavajući utvrđene razloge i posljedice na održavanje linije u skladu s proračunskim mogućnostima.

VI. ZAMJENA BRODA

Članak 47.

Kada to zahtijevaju prometne potrebe za vrijeme trajanja koncesije davatelj koncesije može odobriti na zahtjev koncesionara da se na nekoj liniji umjesto broda za koji je dana koncesija koristi brod manjeg ili većeg kapaciteta, uz uvjet da se radi o manjem odstupanju i da to ne utječe na kvalitetu prijevoza, sve u cilju redovitog obavljanja javnog prijevoza na toj liniji.

U cilju racionalizacije, davatelj koncesije može odobriti na zahtjev koncesionara da se na nekoj liniji veći broj brodova manjeg kapaciteta zamijeni sa manjim brojem mlađih i tehnološki novijih brodova većeg kapaciteta iznimno uz odgovarajuće smanjenje broja putovanja, pod uvjetom poštivanja zadanog kapaciteta odnosno da ne dođe do smanjenja ukupnog kapaciteta, da se ne ugrozi odnosno pogorša povezivanje otoka s kopnom i da se ne poveća potpora.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« br. 132/2006 i 145/2008).

Članak 49.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/09-01/02
Urbroj: 5030116-09-1
Zagreb, 30. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.