Pravilnik o stručnom sustavu za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima

NN 5/2010 (11.1.2010.), Pravilnik o stručnom sustavu za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

129

Na temelju članka 53. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM SUSTAVU ZA KONTROLU PROMETA ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA TE DRUGIM PROIZVODIMA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje stručni sustav za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima (eng. Trade control and expert system - u daljnjem tekstu: TRACES sustav) u skladu s posebnim propisima i način njegovog korištenja kao jedinstvenog informacijskog veterinarskog sustava.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koristi se sljedeći pojam:

1. Jedinica:

– Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprava za veterinarske inspekcije i Uprava za veterinarstvo,

– gospodarski subjekt – fizička ili pravna osoba koja posluje s hranom, hranom za životinje i životinjama

2. Granične veterinarske postaje – postaje određene u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Jedinice

Članak 3.

1) Jedinice moraju biti povezane na TRACES sustav.

2) Jedinice moraju biti opremljene:

– računalom s odgovarajućim operativnim sustavom,

– širokopojasnim modemom,

– printerom,

– jednakim komunikacijskim programom i jednakim aplikacijskim programom koji omogućava povezivanje na TRACES sustav i računalni program granične veterinarske inspekcije.

3) Poruke između jedinica se prenose pomoću računalne mreže.

Granične veterinarske postaje

Članak 4.

Granične veterinarske postaje, uz TRACES sustav, koriste računalni program za unošenje i vođenje baza podataka granične veterinarske inspekcije.

Prijava podataka putem TRACES sustava

Članak 5.

Putem TRACES sustava moraju se unositi sljedeći podaci:

(a) navedeni u Dijelu I. certifikata za promet unutar Republike Hrvatske životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla za koje je propisana prethodna obavijest o prispjeću pošiljke;

(b) navedeni u Zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku (u daljnjem tekstu: ZVDU) za životinje koje se uvoze ili provoze preko područja Republike Hrvatske;

(c) navedeni u ZVDU za proizvode u provozu te koji se unose u skladu s postupkom propisanim člankom 8., člankom 12. stavkom 4. i člankom 13. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj: 132/08);

(d) navedeni u Dijelovima I i II certifikata i Dijelu III certifikata, nakon obavljenog veterinarskog pregleda;

(e) navedeni u ZVDU za sve žive životinje koje ulaze u Republiku Hrvatsku; i

(f) navedeni u ZVDU za pošiljke čije je unošenje odbijeno i proizvode za koje je propisan poseban postupak u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske:

– postupak uzorkovanja propisan člankom 8. stavkom 4. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske,

– postupak za provoz pošiljaka iz članka 11. stavka 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske,

– postupak za preusmjeravanje pošiljke u slobodnu zonu, slobodno skladište ili carinsko skladište iz članka 12. stavka 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske,

– postupak za opskrbu pomorskog prijevoza iz članka 13. stavka 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske, i

– postupak za odobrenje ponovnog uvoza proizvoda iz članka 15. stavka 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/302

Urbroj: 525-11-2-0485/09-1

Zagreb, 23. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.