Ispravak Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 9/2010 (18.1.2010.), Ispravak Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

9 18.01.2010 Ispravak Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

210

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 122/09. od 12. listopada 2009. godine, daje se

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede u Tabeli I, u točki VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, u popisu općina, iza općine »Kalnik« dodaje se općina »Kloštar Podravski«, za koju se u popisu razreda dodaje »D«, a za pripadajuće naselje »Kloštar Podravski« razred »C«.

U točki XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, iza općine »Brodski Stupnik« dodaje se općina »Cernik« za koju se u popisu razreda dodaje razred »D«, a za pripadajuće naselje »Cernik« razred »C«.

U točki XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA, za općinu »Privlaka« umjesto razreda »A« upisuje se razred »B«, a u općini »Jasenice«, iza naselja »Jasenice« dodaje se naselje »Rovanjska« za koje se u popisu razreda dodaje razred »C«.

U točki XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, u općini »Primošten«, iza naselja »Primošten« dodaje se naselje »Primošten Burnji« za koje se u popisu razreda dodaje razred »C«, u općini »Rogoznica« dodaju se naselja »Dvornica« i »Podglavica« za koja se u popisu razreda dodaje razred »C«, a iza naselja »Rogoznica« dodaje se naselje »Zečevo Rogozničko« za koje se u popisu razreda dodaje razred »C«.

U točki XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, iza općine »Babina Greda« dodaje se općina »Bošnjaci«, za koju se u popisu razreda dodaje razred »C«, iza općine »Stari Mikanovci« dodaje se općina »Tovarnik«, za koju se u popisu razreda dodaje razred »D«, a za pripadajuće naselje »Tovarnik« razred »C«.

U točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, iza općine »Dugi Rat« dodaje se općina »Dugopolje«, za koju se u popisu razreda dodaje razred »D«, a za pripadajuće naselje »Dugopolje« razred »C«, iza općine »Jelsa« dodaje se općina »Klis«, za koju se u popisu razreda dodaje razred »D«, a za pripadajuće naselje »Klis« razred »C«.

Klasa: 011-01/09-02/28

Urbroj: 529-05-09-04

Zagreb, 16. prosinca 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.