Odluka o određivanu parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama

NN 15/2010 (1.2.2010.), Odluka o određivanu parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

371

Na temelju članka 35. stavak 3. i 4. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i ministrom unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠNIH MJESTA I OGRANIČENJIMA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI JAVNIM CESTAMA

I.

Ovom Odlukom se određuju parkirališna mjesta za vozila za prijevoz opasnih tvari i uvjeti kojima ta mjesta moraju udovoljavati, te ograničenja za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

II.

Ova Odluka ne odnosi se na vozila koja prevoze opasne tvari prema izuzećima u svezi načina prijevoza, količina opasnih tvari na vozilu i načina pakovanja navedenim u Zakonu o prijevozu opasnih tvari i Prilozima A i B Europskog sporazumu o cestovnom prijevozu opasnih tvari.

III.

Ograničenja prijevoza opasnih tvari kroz tunele, kao i kategorizacija tunela sukladno odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari i Priloga A i B Europskog sporazumu o cestovnom prijevozu opasnih tvari odredit će se nakon izrade analize rizika, a najkasnije do 31. 10. 2010. godine.

Do utvrđivanja kategorizacije tunela, a u cilju ostvarivanja sigurnosti tijekom prijevoza opasnih tvari kroz tunele, pravne osobe nadležne za upravljanje i održavanje tunela poduzimat će mjere sigurnosti sukladno svojim općim aktima.

IV.

Vozila kojima se prevoze opasne tvari, smiju se kretati sljedećim javnim cestama:

AUTOCESTE

Broj

ceste

Opis ceste

A1

Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Šestanovac – čvorište Ravča (D62)

A2

GP Macelj (R. Slovenija) –Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3)

A3

GP Bregana (R. Slovenija) – Zagreb – Sl. Brod – GP Bajakovo (R. Srbija)

A4

GP Goričan (R. Mađarska) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)

A5

Čvorište Osijek – čvorište Sredanci (A3)

A6

Čvorište Bosiljevo II (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)

A7

GP Rupa (R. Slovenija) – Matulji – Orehovica – čvorište Sv. Kuzam (D8)

A8

Čvorište Kanfanar (A9) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji (A7)

A9

Čvorište Umag (Ž5002)- čvorište Kanfanar (A8) – čvorište Pula (D66)

DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE

Broj ceste

Opis ceste

1

Karlovac – Grabovac (D217) – GP Ličko Petrovo Selo (R. BiH)

2

GP Dubrava Križovljanska (R. Slovenija) (D2) – Varaždin (D3) – čvorište Varaždin (A4)

2

GP Ilok (R. Srbije) – Vukovar (D55) – Vinkovci – čvorište Županja(A3)

8

GP Karasovići (R. Crna Gora) – Ploče (D8) – D62- A1 čvorište Ravča

9

GP Metković (R. BiH) – Opuzen – D8

21

GP Kaštel (R. Slovenija) – D510-A9

34

Donji Miholjac – Valpovo – čvorište Osijek (A5)

37

Sisak (D36) – Popovača (A3)

60

Čvorište Šestanovac (A1) – Cista Provo (D60) – Imotski – GP Vinjani Donji (R. BiH)

220

GP Kamensko (R. BiH) – Trilj – Čaporice (D60) – Čvor Bisko (A1)

315

GP Županja (R. BiH) – čvorište Županja (A3)

JAVNE CESTE IZ HRVATSKIH LUKA I RAFINERIJA I OBRNUTO

Luka Ploče

D8 – D62- A1 čvorište Ravča

Luke Split i Solin

Split – Klis – D1 – A1 čvorište Dugopolje

Luka i rafinerije Rijeka

Rijeka zaobilaznica – A6 čvorište Orehovica

Luka i rafinerija Sisak

D36 – A3 Popovača

Luka Zadar

Cestom do raskrižja sa D8 – D502 – A1 čvorište Zadar II

Luka Vukovar

D2 – Vukovar – Sotin – Šarengrad – GP Ilok

D2 – A5 čvorište Osijek

D55 – Vukovar – Vinkovci –GP Županja

V.

Prijevoz opasnih tvari smije se obavljati isključivo javnim cestama navedenim u točki IV. ove Odluke, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovništva.

VI.

Vozila kojima se prevoze opasne tvari, na temelju ove Odluke smiju se parkirati na sljedećim parkiralištima:

Broj ceste

Parkirališta

A1

Brloška Dubrava sjever i jug; Jadova sjever i jug; Nadin sjever i jug; Pristeg sjever i jug; Radošić sjever i jug

A2

PUO Sv. Križ Začretje – istok; PUO Lepa Bukva – zapad

A3

Križ sjever i jug; Dragalić sjever i jug; Babina Greda sjever i jug

A4

Varaždin sjever i jug

A5

Ivandvor

A8

PUO Kvarner (čvor Kanfanar –Matulji)

A9

PUO Bačva (Umag – čvor Pula)

D1

U mjestu Karlovac (Ilovac b.b., Robni terminali); u mjestu Grabovac kod benzinske postaje

D53

Na 26 km, između lovačke kuće »Prkos« i mjesta Klokočevci

D55

Parkiralište Motela Kunjevci; parkiralište Motela Jeleni; parkiralište na benzinskoj postaji NCU

VII.

Na mjestu za parkiranje iz točke VI. ove Odluke smije se istovremeno nalaziti onoliko vozila s opasnim tvarima koliko ima odvojenih parkirališnih mjesta za ta vozila i koja su uređena od strane vlasnika ili koncesionara prostora na kojemu se nalaze parkirališna mjesta.

VIII.

Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., nadležne županijske uprave za ceste i korisnici koncesije obvezni su:

– izraditi analize rizika za tunele u svojoj nadležnosti,

– obilježiti cestovne pravce iz točke IV. i parkirališna mjesta iz točke VI. odgovarajućim oznakama i prometnim znakovima i opremom, te putem medija obavijestiti javnost.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (»Narodne novine«, br. 57/07.)

X.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/75

Urbroj: 530-07-10-3

Zagreb, 18. siječnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.