Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobit doprinos u kulturi

NN 17/2010 (5.2.2010.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobit doprinos u kulturi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

404

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobit doprinos u kulturi:

1. BRANISLAV GLUMAC

2. BERISLAV ŠIPUŠ.

Klasa: 060- 03/10-13/04

Urbroj: 71-05-04/1-10-01

Zagreb, 21. siječnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.