Odluka o odlikovanju Gioka Viktora Ruzia Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 17/2010 (5.2.2010.), Odluka o odlikovanju Gioka Viktora Ruzia Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

405

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Gioko Viktor Ruzio

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.

Klasa: 060-03/10-13/05

Urbroj: 71-05-04/1-10-01

Zagreb, 21. siječnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.