Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/09 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 17/2010 (5.2.2010.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/09 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

408

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/09

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2009 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno člancima 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do

31. listopada 2009. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) podvodni arheološki lokaliteti, (c) pokretna kulturna dobra i (d) nematerijalna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj
Registra

Katastarske čestice

Katastarska općina

KARLOVAČKA županija

Grad KARLOVAC

KARLOVAC 

Kompleks vodocrpilišta 

36/1 (st. izmj.1780, 1777, 1778, 1779/1, 1779/2, 1773/1); 35 (st. izmj.1780); 34 (st. izmj. 1780, 1772, 1773/1, 1778); 33/4 (st. izmj. 1773/1, 1780, 1777); 33/2 (st. izmj. 1778, 1773/1); 37 (st. izmj. 1779/1, 1779/2); 33/3 (st. izmj. 1773/1, 1778); 33/1 (st. izmj. 1773/1); 36/2 (st. izmj. 1773/1, 1778); dijelom k.č. 145 (st. izm. 166), dijelom k.č. 340 (sta. Izmj. d 339). 

Karlovac II

i

Zagrad 

Z-4253 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina GORNJA STUBICA

HUM STUBIČKI 

Kurija Fabijanec – Horvat 

2465/2, 2858/2, 2857, 2853/1, 2853/2, 2859/1, 2830, 2852. 

Hum Stubički 

Z-4202 

Grad KRAPINA

KRAPINA 

Kulturno-povijesna cjelina grada Krapine 

 k.č. 148/1, 633/4, 633/2, 633/3, 148/1, 1790, 1669, 1670/2, 1670/1, 1671, 1672, 1705/2, 1705/1, 1707, 1709, 1710, 1712, 1717, 1718, 1719/1, 1719/2, 1720, 1774/2 (cesta), 1774/4, 1815, 1813, 1816, preko 5132 (put), 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1826, 1828, presijeca put 1794/1, uz Nazorovu 1766, 1767, 1768, 1769/2, 1765, 1764, 2559/2 (cesta), 2566/2, presijeca Ul. Ilirskog pokreta, 2569, 2570, 2571, 2572, uz 2567 (Ul. Ilirskog pokreta) nastavlja uz 2601, 2602, 2603, 2604/2, 2604/1, 2605, 2606, 2607, 2608, 2611, 2612, presijeca Zagrebačku cestu, 3385/1, 3385/2, presijeca Domjanićevu 3383/1, presijeca rijeku Krapinčicu, 3378/1, uz 3376/2, presijeca Ul. F. Galovića do k. č. 5114, i prema pruzi uz rub 3377/2, 2721/1, uz Krapinčicu do 2723/1, 2724, 2725/3, 2725/2, 2725/1, presijeca Krapinčicu, 2788/1, 2801 (Samostanska), 2796/2, 2796/1, 247/1, 246, 245, 244/1, 15418/3 (put), 10494/1, presijeca 1496 (put), 1495/2, preko pruge do 1503, 1504, 1510/1, 1511, 1418, presijeca Krapinčicu, 1513/1 (Ul. Zrinskog i Frankopana), 1519/1, 1519/5, 1529, 1530, 1536, 1535, uz Ulica Matije Gupca do 1368/1, 1368/2, 1369/2, 136971, 1370, 1371, 1372, 1382, 1381, 1380, 1370, uz državnu cestu D-1 i 1551/1, 1553, 1565, 1569, 1570, 1572/3 i ponovo do 148/1.

Krapina – grad

Z-4182 

LIČKO-SENJSKA županija

Grad SENJ

SENJ 

Urbanistička cjelina grada Senja 

Prostorne međe određene su linijom koja počinje zapadnim rubom k.č. 732, te presijeca č. 730 u smjeru sjevera, presijeca.č. 731, i.č. 1017 odnosno Jadransku magistralu, spaja se na k.č. 1022/1 odnosno Staru cestu u smjeru sjevera; nastavlja sjevernim rubom i obuhvaća k.č. 1022/1 u smjeru istoka, nastavlja sjevernim rubom k.č. 1022/2 u smjeru istoka, prolazi južnim rubom č. 146/16 i 146/12 (koje ne obuhvaća), prelazi i obuhvaća k.č. 179; prolazi južnom stranom ulice Strmac do kraja k.č. 474 i 177, te se nastavlja sjevernimm rubom u smjeru istoka k.č. 188/4, 192/3, 192/4, pravocrtno obuhvaća sjeveroistočni rub čestica do spoja s k.č. 211 Kapitulske čijom se zapadnom stranom u smjeru sjevera kreće i presijeca je, te veže na južnu među Starčevićeve kojom nastavlja u smjeru jugo-istoka do Ćopićeve, zatim se nastavlja istočnom stranom Ćopićeve do ulice Stara cesta na k.č. 1022/2 koju prelazi i spaja se južnom stranom ulice na k.č. 835; nastavlja istočnom stranom i obuhvaća k.č. 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7; nastavlja južnim rubom k.č.. 834/1, dolazi do istočnog ruba k.č. 834/2 kojom se spušta do Šetališta S. S. Kranjčevića k.č. 817 koju presijeca i nastavlja južnom stranom ulice u smjeru istoka do k.č.. 810, 811/1 koju obuhvaća i u smjeru juga nastavlja do Kolana, obuhvaća k.č. 811/2 gdje prelazi Kolan k.č. 1023 i spaja se na istočni rub k.č. 794, obuhvaća k.č. 789/2 i nastavlja u smjeru zapada južnim rubom k.č. 790/2, presijeca Nehajevu k.č. 779, nastavlja se na k.č.. 769/2, 757/1, 759 i 761, presijeca Jadransku magistralu na k.č. 1017 spaja se i obuhvaća u pravcu juga i presijeca k.č. 1015 do mora presijecajući k.č. 1013/1.

Senj 

Z-4186 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Grad ĐAKOVO

ĐAKOVO 

Židovsko groblje ŽFT 

7854/1 (stara izmjera 403) 

Đakovo 

Z-4243 

Općina ERDUT

DALJ,

Takačeva 13 

Kuća Milanković 

675 

Dalj 

Z-4208 

Općina KNEŽEVI VINOGRADI

ZMAJEVAC 

Antički arheol. lokalitet »Varhegy – Mocsolas«

1181, 1182, 1183, 1184, 1185. 

Zmajevac 

Z-4209 

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

Grad LIPIK

GAJ

Slavka Sudre 4 

Župni dvor 

Gaj 

Z-4261 

LIPIK 

Kompleks ergele Lipik 

869/1, 869/2, 870, 871, 873, 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882. 

Lipik 

Z-4260 

Grad PLETERNICA

PLETERNICA,

Trg Zrinskog i Frankopana 

Vinski podrum 

1391 

Pleternica 

Z-4195 

Grad POŽEGA

POŽEGA, Trg sv. Trojstva 15 

Atelje Miroslava Kraljevića 

1963

Požega 

Z-4242 

POŽEGA, A. Kanižlića 11 i 13 

Kuća Ciraky 

1432/1 i 1432/2

Požega 

Z-4241 

POŽEGA, Trg sv. Trojstva 13 

Kuća dr. Archa 

1969 

Požega 

Z-4238 

POŽEGA, Trg sv. Trojstva 10 

Kuća Horvat 

1982

Požega 

Z-4239 

POŽEGA, Trg sv. Trojstva 7 

Kuća Kušević 

1991, 1992, 1986, 1987

Požega 

Z-4240 

POŽEGA, Županijska 2 

Zgrada apoteke 

1995, 1996

Požega 

Z-4237 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad RIJEKA

RIJEKA,

M. Barača 7 

Hotel Emigranti 

na dijelu katastarske čestice 3325 

Stari Grad 

Z-4207 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina KLIS

KLIS 

Tvrđava Klis 

4414/5 i 4434/1 

Klis 

Z-4206 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad KNIN

KNIN 

Kulturno-povijesna cjelina grada Knina 

zapadna granica počinje zapadnim i južnim rubom č. 6120 pa istočnim rubom č. 5728 pa istočnim rubom č. 5748, 4938, 4934/3, 4934/2, 4934/1, 4930, 4928, 4926, 4923, 4915, 4914 te putem č. 6199 na put č. 4905 i dalje tim putem na zapadni rub č. 4807 pa sjevernim rubom č. 4874 i 5805 preko puta č. 6236 sjevernim rubom č. 5810, sjevernim i zapadnim rubom č. 5811 na sjeverni rub č. 4648 i 4641 preko puta č. 6239 na sjeverni rub č. 6138 i zapadnim rubom č. 6136 preko puta č. 6200 ponovno na zapadni rub č. 6120.

Knin 

Z-4185 

Grad SKRADIN

SKRADIN 

Kulturno-povijesna cjelina grada Skradina 

jugozapadna granica počinje od obale rijeke Krke pa vanjskim rubovima č. 3359, 3224/56, 3224/55, 3224/54, 3224/53, 3224/52, 3224/50, 3250, 3244/2, 3244/3, 3248/1 ponovno sjevernim rubom č. 3244/3, rubom č. 3246/2 pa putem č. 3249 na put č. 3280, sjevernim rubom č. 228/2 na put č. 3294, sjevernim rubom č. 216/3 na put č. 3346 i dalje tim putem ponovno na rijeku Krku. 

Skradin 

Z-4184 

Grad ŠIBENIK

ZLARIN 

Memorijalno područje bivšeg koncentracijskog logora

sjeveroistočna granica ide morem pa preko puta k.č. zem. 7201, istočnim rubovima k č. zem. 7138, 7137/1, 7137/2, 7137/3, 7136/1, 7135/4, 7135/3, 7148, 7149/1, jugozapadnim rubovima k.č. zem. 7149/1, 7150, 7151/1, 7169/1, 7171, 7172, 7070/4, 7070/3, 7069/3, preko puta k.č. zem. 7201 ponovno na more.

Zlarin 

Z-4247 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Općina SUHOPOLJE

ZVONIMIROVO 

Arheološki lok. Veliko Polje 

1886,1887,1888, 1889,1890, 1891. 

Gačište 

Z-4196 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Grad ILOK

ILOK, Trg N. Iločkog 13 

Zgrada Kotara – Gradskog poglavarstva 

73/1, 73/2

Ilok 

Z-4193 

Grad VINKOVCI

VINKOVCI, Trg bana Šokčevića 17a 

Kapetanov stan – Zgrada suda 

2612/1 

Vinkovci 

Z-4190 

VINKOVCI

Kralja Zvonimira 1 

Zgrada Brodske imovine općina 

2767/1, 2767/2, 2767/3

Vinkovci 

Z-4191 

VINKOVCI

Duga ulica 17 

Zgrada Narodnog magazina 

3341/3, 3341/4 

Vinkovci 

Z-4192 

VINKOVCI Trg bana Šokčevića 17 

Zgrada suda 

2613/2

Vinkovci 

Z-4189 

Grad VUKOVAR

VUKOVAR 

Spomen park Dudik 

5000, 5001, 5002, 5079, 5080, 5081, 5082 

Vukovar 

Z-4187 

VUKOVAR, Ul. bana Jelačića 

Vodotoranj 

3942/1, 3943/2, 3943/1, 3945/1, 3944, 3942/3, 3942/4, 3942/5

Vukovar 

Z-4194 

ZADARSKA županija

Grad BENKOVAC

BENKOVAC,

Groblje 

Arheol. kompl. s ost. ranokršć. i srednjovj. crkve

Sv. Martina

k.č.zgr. 26 i č.zem. 520 

Lepuri 

Z-4199 

BENKOVAC 

Mauzolej obitelji Meštrovića 

1478 (nova izmjera) što odgovara za dio čest. zem. 11/4 (stara izmjera) 

Šopot 

Z-4197 

Grad BIOGRAD NA MORU

BIOGRAD NA MORU 

Kulturno-povijesna cjelina grada

od trajektnog pristaništa Ulica kralja Petra Svačića (č. 1189/1) prelazi na č. 3760, obuhvaća zgradu »Komunalca« na č. 1194, potom prelazi ulicu kraljice Jelene (č. 1634) i obuhvaća gradski park Trg Hrvatskih Velikana (č 1636) pa presijeca Trg kralja Tomislava i obuhvaća građevine na č. 1677 (»Stara škola») i staru »Šeatovu kuću« na č. 1672 i 1673, te izlazi na Obalu Kralja Petra Krešimira IV (č. 3759). 

Biograd 

Z-4244 

Općina NOVIGRAD (ZADAR)

NOVIGRAD (ZADAR) 

Tvrđava »Fortica«

č.zgr. 174/1; č.zem. 31, 32/1, 44/5; č.zem. 44/2; č.zem. 44/1; č.zem. 44/8.

Novigrad 

Z-4198 

PRIDRAGA 

Arheol. kompl. s ostacima crkve sv. Mihovila i ville rustice 

1774/1

Pridraga 

Z-4200 

Grad OBROVAC

OBROVAC 

Kulturno-povijesna cjelina grada Obrovca 

od obale rijeke Zrmanje prelazi Jadransku ulicu, potom obuhvaća bedeme tvrđave vanjskom linijom č. 18, 17/1, 16, 20/1, 23 te obuhvaća tvrđavu na č. 58, potom ide donjim rubom č. 1878/3, spušta se na stepenište uz građevinu na č. 388, potom presijeca Radićevu na 3295, obuhvaća parohijsku kuću na č. 260 i susjednu zgradu č. 261, te dvorišta na 2124/1 i 2124/2 pa obuhvaća pravoslavnu crkvu sv. Trojice na č. 158/1, potom se vraća na ulicu i obuhvaća zgrade uz Radićevu na 398, 2128/1, 259/4, uz Jelačićevu spušta se na obalu na k.č. 3294. 

Obrovac i Kruševo 

Z-4245 

Općina PAŠMAN

BANJ 

Župna crkva

sv. Kuzme i Damjana 

1

Banj 

Z-4258 

ŽDRELAC 

Župna crkva

sv. Luke 

1

Ždrelac 

Z-4259 

Općina PREKO

UGLJAN 

Crkva

sv. Hipolita i Kasijana 

č. 2695 i č. zgr. 45.

Ugljan 

Z-4254 

Općina RAŽANAC

RAŽANAC 

Arheol. ostaci dvojne ranokršć. crkve s pastoforijom, krstionicom i memorijom 

1340

Radovin 

Z-4201 

Grad ZADAR

PREMUDA 

Crkva

sv. Ciriaka

6580/1, 6580/2

Premuda 

Z-4255 

PREMUDA 

Župna crkva Rođenje BDM (Sv. Jakov) 

5961

Premuda 

Z-4257 

SILBA 

Crkva Blažene Gospe od Karmela 

č. 310 i č.zgr. 185

Silba 

Z-4256 

ZAGREBAČKA županija

Općina BEDENICA

BEDENICA,

kbr. 64 

Tradicijska kuća s okućnicom 

1465/1 i 1470/1 

Bedenica 

Z-4252 

OMAMNO, k.br. 31 

Tradicijska kuća 

426 

Orešje 

Z-4248 

OMAMNO, k.br. 32 

Tradicijska kuća 

469 

Orešje 

Z-4249 

Općina RAKOVEC

HRUŠKOVEC

Tradicijska kuća s okućnicom 

211 i 210/1 

Rakovec 

Z-4251 

Grad VELIKA GORICA

STARO ČIČE 

Stari župni dvor 

83 i 90

Staro Čiče 

Z-4250 

VELIKA GORICA 

Kulturno povijesna cjelina Velika Gorica 

31, 32/1, 38/, 40, 60/2, 63/1, 63/2, 66, 68, 72/1, 73, 76/2, 77, 79/1, 84/1, 88, 91, 95/3, 95/1, 97/1, 99, 100, 102/1, 102/2, 103, 146/4, 144/1, 146/3, 148, 149, 152, 153/1, 155/4, 155/5, 155/6, 153/3, 157/2, 158/1, 158/2, 158/3, 158/1, odakle skreće prema sjeveru, paralelno sa Šetalištem F. Lučića i nastavlja na k.č. 163/2, 166, 167, 178, 180, 190/1, 190/2, 191, 196, 197, 202, 203/2, 203/1, 205/7, 205/5, 341/4, 349/10, 350/1, 350/2, 351, 344, 340, 339, 334/1, 331/3, 326, 327/1, 324/8, 321, 325, prelazi Šenoinu i nastavlja na k.č. 363/1, 363/2, 366/2, 367/5, 370/3, 380, 382/3, 382/1, 383, 385/3, 390/1, 392/3, 395/1, 399/22, 398/2, 398/3, 398/4, 401/1, 403, 408, 409, prelazi Cvetkovićevu u i nastavlja na č. 1603/9, 1603/7, 1602/7, 1602/6, 417/1, 422, 423, 424, 425, prelazi Sisačku i nastavlja na k.č. 478/3, 479, 482, 488/2, nastavlja prema jugoistoku uz Turopoljsku č. 492/1, 492/2, 493/1, 494/4, 495, 501/1, 501/2, 503, 508, 509/1, 513/1, 513/2, 514, 518, 520/1, 738/1, 736/1, 737, 735/1, 731, 730/4, 729/3, 725/8, 726/2, 524/3, 523, 527/1, 527/2, 528, 533/1, 535/2, 540, 541, 547/1, 548, 555, 556, 563 rubom Turopoljske prema sjeverozapadu k.č. 593/4, 594/5, 594/3, 594/2, 598/1, 601, 597/38, 603, 607/1, 608, 609, 612, 613, 615/4, 615/1, 615/3, 617/2, 618, 622/2, 623, 628, 629/1, 634, 635, 125/2, 125/1, 123/1, 122/3, 122/1, 117, 114/3, 114/2, 114/1, 113/2, 110, 109, 106/3 i 42/4.

Velika Gorica 

Z-4188 

VUKOVINA 

Kurija Alapić 

125/3, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 122/2, 121, 130. 

Vukovina 

Z-4246 

(B) PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI

Područje

Kulturno dobro

Geografske koordinate

Broj Registra

LIČKO-SENJSKA županija

Grad NOVALJA

LUN 

Olupina potonulog parobroda »Albanien«

N=44° 37´45˝ E=14° 44´59˝ 

Z-4205 

LUN 

Olupina potonulog parobroda »Euterpe«

N=44° 36´36˝ E=14° 47´40˝ 

Z-4204 

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro/Skupina kulturnih dobara

Broj
Registra

DUBROVAČKO – NERETVANSKA županija

Općina DUBROVAČKO PRIMORJE

SLANO, Crkva sv. Jeronima

Oltar Blažene Djevice Marije 

Z-4263 

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK

Crkva Gospa od Špilica na Lopudu 

Oltar Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije 

Z-4262 

DUBROVNIK, Crkva sv. Marije od Špilica 

Oltar Gospe od Karmena sa oltarnom palom Gospa od Karmena 

Z-4264 

DUBROVNIK, Crkva sv. Marije od Špilica

Dijelovi oltara sv. Roka 

Z-4265 

Općina KONAVLE

CAVTAT, Crkva Gospe od Snijega

Orgulje 

Z-4266 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB 

Dvije slike Vlahe Bukovca »Portret Vladimira Simića« i »Portret Jelisavete Simić«, te šest ikona 

Z-4268 

ZAGREB, Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara« – Muzej Mimara 

Zbirka stakla, Zbirka namještaja

Z-4292 

ZAGREB, Tiflološki muzej 

Oftalmološka zbirka

Z-4294 

ZAGREB

Ugrađena oprema interijera Gradske vile Vrbanić, s posebno izdvojenom cjelinom stana posljednjih stanara

Z-4269 

ZAGREB, Hrvatski muzej naivne umjetnosti

Zbirka bibliofilskih izdanja, Zbirka primjenjene umjetnosti

Z- 3804

ISTARSKA županija

Grad PAZIN

PAZIN, Muzej grada Pazina

Zbirka razglednica i čestitki, Zbirka namještaja i ura

Z-4297 

Grad PULA

PULA, Povijesni muzej Istre

Zbirka starih razglednica, Zbirka oružja i vojne opreme,Zbirka gradskog života, Zbirka ordena, medalja, plaketa, diploma, pečata i grbova, Zbirka značajnih ličnosti, Zbirka pomorstva i brodogradnje, Kartografska zbirka, Zbirka subgradskog života, Zbirka zastava.

Z-4295 

KARLOVAČKA županija

Općina BOSILJEVO

JOHI, Kapela sv. Mateja 

Crkveni inventar 

Z-4267 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Grad KOPRIVNICA

KOPRIVNICA, Župna crkva sv. Nikole 

Orgulje 

Z-4281 

Općina VIRJE

ŠEMOVCI, Kapela sv. Duha

Orgulje 

Z-4282 

VIRJE, Župna crkva sv. Martina

Orgulje

Z-4213 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina GORNJA STUBICA

GORNJA STUBICA, MHZ – Dvor Veliki Tabor, Desinić

Arheološka zbirka, Kulturno-povijesna zbirka, Etnografska zbirka, Likovna zbirka, Paleontološko-geološka zbirka

Z-4060

Grad KRAPINA

KRAPINA, Crkva samostna sv. Katarine

Oruglje

Z-4218 

LIČKO-SENJSKA županija

Općina BRINJE

BRINJE, Župna crkva BDM

Orgulje

Z-4224 

Grad KARLOBAG

KARLOBAG, Kapucinski samostan

Orgulje

Z-4223 

Općina PERUŠIĆ

GORNJI KOSINJ

Župna crkva sv. A. Padovanskog 

Orgulje 

Z-4289 

PERUŠIĆ, Župna crkva Uzvišenja sv. Križa

Orgulje 

Z-4290 

MEĐIMURSKA županija

Općina DONJI KRALJEVEC

DONJI KRALJEVEC, Kapela M. Magdalene 

Orgulje 

Z-4288 

Općina KOTORIBA

KOTORIBA, Župna crkva Sedam žalosti BDM

Orgulje

Z-4220 

Grad PRELOG

CIRKOVLJAN, Kapela sv. Lovre

Orgulje 

Z-4287 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Grad DONJI MIHOLJAC

RADIKOVCI, Župna crkva sv. Ane 

Orgulje 

Z-4280 

Općina DRENJE

DRENJE, Župna crkva sv. Mihovila Arkanđela 

Orgulje 

Z-4278 

Grad ĐAKOVO

ĐAKOVO, Samostanska Crkva sv. Križa

Oruglje

Z-4211 

Općina GORJANI

GORJANI, Župna crkva sv. Jakova Apostola 

Orgulje 

Z-4277 

Općina JAGODNJAK

JAGODNJAK, Crkva sv. Vendelina 

Oruglje 

Z-4212 

Općina TRNAVA

TRNAVA, Župna crkva Našašća sv. Križa 

Orgulje 

Z-4279 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad CRIKVENICA

CRIKVENICA, Župna crkva Majke Božje

Orgulje

Z-4221 

Općina MATULJI

JURDANI 

Blok upravljanja skretnicama i signalima na kolodovoru 

Z-4275 

Grad RIJEKA

RIJEKA 

Blok upravljanja skretnicama i signalima na šapjanskom kolodovoru 

Z-4274 

RIJEKA 

Centralni blok upravljanja skretnicama i signalima na riječkom kolodovoru zajedno s dva pomoćna ulazno-izlazna bloka 

Z-4273 

RIJEKA 

Električne lokomotive klase HŽ 1061 pojedinačnih oznaka 1061-012 i 1061-109 (ex JŽ 362) 

Z-4271 

RIJEKA 

Elektromotorni vlak klase HŽ 6011/4011 pojedinačne oznake 015-016 

Z-4270 

RIJEKA 

Vagoni u vlasništvu HŽ-a (platforma dvoosovinska, cisterna, platforma za ukrcaj i prijevoz vozila, službeni vagon 

Z-4272 

Općina VINODOLSKA OPĆINA

GRIŽANE, Župna crkva sv. Martina biskupa

Orgulje

Z-4222 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina LEKENIK

LETOVANIĆ, Letovanić 150 

Etnografska zbirka u vlasništvu Božidara Škofača 

Z-4276 

Grad SISAK

SISAK, Župna crkva Uzvišenja sv. Križa

Orgulje

Z-4217 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BOL

BOL, Centar za kulturu Brač – Zbirka umjetnina »Branislav Dešković«

Umjetnička zbirka

Z-4296 

Grad HVAR

HVAR, Muzej hvarske baštine

Zbirka suvremene umjetnosti

Z-4293 

Grad SUPETAR

ŠKRIP, Župna crkva sv. Jelene Križarice 

Orgulje 

Z-4283 

VARAŽDINSKA županija

Općina BEDNJA

CVETLIN, Župna crkva sv. Petra i Pavla 

Orgulje

Z-4214 

Općina CESTICA

NATKRIŽOVLJAN, Župna crkv sv. Barbare

Orgulje

Z-4215 

Općina DONJI MARTIJANEC

KRIŽOVLJAN

Župna crkva Uzvišenja sv. Križa 

Orgulje

Z-4216 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Grad SLATINA

SLATINA, Zavičajni muzej Slatina 

Etnografska zbirka

Z-4291 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Općina BABINA GREDA

BABINA GREDA

Privatna zbirka etnografskih i kulturno – povijesnih predmeta Ane Verić 

Z-4210 

BABINA GREDA, Župna crkva sv. Lovre 

Orgulje 

Z-4285 

Grad IVANKOVO

IVANKOVO, Župna crkva sv. Ivana Krstitelja 

Orgulje 

Z-4284 

Grad ŽUPANJA

ŽUPANJA, Župna crkva Mučeništva sv. Ivana 

Orgulje 

Z-4286 

ZAGREBAČKA županija

Općina PISAROVINA

DONJA KUPČINA

Župna crkva sv. Marije Magdalene

Orgulje

Z-4219 

(D) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

Broj
Registra

BRODSKO-POSAVSKA županija

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD 

Umijeće sviranja na tamburi samici 

Z-4229 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina BLATO

BLATO 

Kumpanija na otoku Korčuli 

Z-4228 

KARLOVAČKA županija

Grad OZALJ

OZALJ 

Tradicijsko umijeće pletenja jalbe 

Z-4226 

LIČKO-SENJSKA županija

Grad NOVALJA

NOVALJA 

Pivanje na kanat s otoka Paga 

Z-4230 

MEĐIMURSKA županija

Općina SVETA MARIJA

SVETA MARIJA 

Tradicijsko umijeće izrade čipke na području Svete Marije 

Z-4227 

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

Općina KUTJEVO

KUTJEVO 

Šetana kola s područja Slavonije 

Z-4232 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Grad IMOTSKI

IMOTSKI 

Ganga 

Z-4231 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Grad VINKOVCI

VINKOVCI 

Umijeće izrade tradicijskih ženskih frizura s područja Slavonije, Baranje i Srijema 

Z-4225 

Klasa: 612-08/10-12/0016

Urbroj: 532-04-01-1/4-10-3

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.