Ispravak obrazaca uz Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

NN 17/2010 (5.2.2010.), Ispravak obrazaca uz Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

414

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja objavljenog u »Narodnim novinama« br. 2 od 4. siječnja 2008. utvrđena je pogreška u obrascima koji su objavljeni u »Narodnim novinama«, br. 4 od 9. siječnja 2008., daje se

ISPRAVAK

OBRAZACA UZ PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCA) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNOG DIJELA NAUKOVANJA

Obrasci dozvola iz članka 10. stavka 5. navedenog Pravilnika koji su njegov sastavni dio ispravljaju se i objavljuju kako slijedi:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Broj: ________________

Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (»Narodne novine« br. 2/08 i 17/10)

izdaje se

DOZVOLA

__________________________________________________

(naziv obrta)

majstorskom obrtu za pravo prijema naučnika u zanimanje:

_________________________________________________.

Obrt može primiti na praktični dio naukovanja ________ naučnika.

Praktični dio naukovanja izvodi(e): ______________________

______________________

______________________.

U _______________________

__________________________

Predsjednik Komore

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Broj: ________________

Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (»Narodne novine« br. 2/08 i 17/10)

izdaje se

izdaje se

DOZVOLA

__________________________________________________

(tvrtka)

pravnoj osobi za pravo prijema naučnika u zanimanje:

_________________________________________________.

Pravna osoba može primiti na praktični dio naukovanja ________ naučnika.

Praktični dio naukovanja izvodi(e): ______________________

______________________

______________________.

U _______________________

__________________________

Predsjednik Komore

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Broj: ________________

Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (»Narodne novine« br. 2/08 i 17/10)

izdaje se

DOZVOLA

__________________________________________________

(naziv obrta)

obrtu za pravo prijema naučnika u zanimanje:

_________________________________________________.

Obrt može primiti na praktični dio naukovanja ________ naučnika.

Praktični dio naukovanja izvodi(e): ______________________

______________________

______________________.

U _______________________

__________________________

Predsjednik Komore