Odluka o odlikovanju Karmen Bašić Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 18/2010 (8.2.2010.), Odluka o odlikovanju Karmen Bašić Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

417

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se posmrtno odlikuje

Karmen Bašić

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobit doprinos razvoju civilnog društva i demokracije u Republici Hrvatskoj i promicanju socijalnih, moralnih i društvenih vrednota.

Klasa: 060-03/10-13/06
Urbroj: 71-05-04/1-10-01
Zagreb, 26. siječnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.