Odluka o opozivu Jovana Vejnovića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji

NN 23/2010 (19.2.2010.), Odluka o opozivu Jovana Vejnovića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

564

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/09-02/02, urbroj: 50304/2-10-01 od 9. veljače 2010., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

JOVAN VEJNOVIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, sa sjedištem u Tripoliju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/03

Urbroj: 71-05-03/1-10-4

Zagreb, 15. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.