Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za srednje škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A)

NN 29/2010 (4.3.2010.), Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za srednje škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

685

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 51/00), a u vezi s člankom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08. i 86/09.) te člankom 43., stavkom 2. i stavkom 5. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

ODLUKU

O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU MAĐARSKOG JEZIKA ZA SREDNJE ŠKOLE S NASTAVOM NA MAĐARSKOM JEZIKU I PISMU (model A)

I.

Ovom se odlukom donosi Nastavni plan i program mađarskog jezika za:

– gimnazije

– četverogodišnje strukovne škole

s nastavom na mađarskom jeziku i pismu po modelu A.

Nastavni plan i program primjenjuje se od školske godine 2009./2010.

II.

Sadržaj Nastavnog plana i programa iz točke I. sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/09-01/00698

Urbroj: 533-16-09-0001

Zagreb, 19. siječnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.


A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GIMNÁZIUMI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERVE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST U GIMNAZIJI I ČETVEROGODIŠNJIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA