Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

NN 30/2010 (5.3.2010.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

706

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 163/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Članak 1.

U članku 16. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/2004 i 44/2005), riječ: »znanosti« zamjenjuje se riječima: »gospodarstva, rada i poduzetništva«.

Članak 2.

Hrvatski zavod za norme dužan je uskladiti svoje opće akte s ovom Uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/10-01/01

Urbroj: 5030121-10-1

Zagreb, 25. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.