Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za izvođenje javnih vatrometa

NN 31/2010 (10.3.2010.), Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za izvođenje javnih vatrometa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

743

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Rješenju o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za izvođenje javnih vatrometa, objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 27 od 2. ožujka 2010. godine te se daje

ISPRAVAK

RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRASCA DOZVOLE ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETA

U Rješenju o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za izvođenje javnih vatrometa (»Narodne novine« 27/10) u točki I. umjesto broja: »150« treba stajati broj: »105«.

Broj: 511-01-152-8444/5-2010
Zagreb, 4. ožujka 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.