Ispravak Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

NN 31/2010 (10.3.2010.), Ispravak Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

744

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u tekstu Statuta Hrvatske poljoprivredne komore objavljenom u »Narodnim novinama« broj 24 od 22. 10. 2010. te se daje

ISPRAVAK

STATUTA HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

U članku 6. stavku 5. iza riječi »oblika« dodaju se ispuštene riječi »promjera 38 mm«, iza riječi »komora« dodaje se ispuštena riječ »Zagreb«, a umjesto riječi »grb Republike Hrvatske« treba stajati »skraćenica »HPK««.

Predsjednik
Darko Grivičić, v. r.