Uredba o dopuni Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni ko proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

NN 33/2010 (17.3.2010.), Uredba o dopuni Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni ko proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

821

Na temelju članka 51. stavka 3. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/2005 i 137/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O RAZINI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U PROIZVODIMA ISPOD KOJE PROIZVODI KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE NE MORAJU BITI OZNAČENI KAO PROIZVODI KOJI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

Članak 1.

U Uredbi o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme (»Narodne novine«, br. 92/2008 i 36/2009), Popis dopuštenih genetski modificiranih organizama koji se mogu nalaziti u proizvodima kao slučajni ili tehnološki neizbježni tragovi u smislu Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme, iz Priloga koji je sastavni dio Uredbe, dopunjuje se i glasi:

Br.

Oznaka

Biljka

Proizvođač

Izvedena promjena 

Moguća uporaba 

30.

T45

Uljna repica

Bayer CropScience

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

31.

MON 88017

Kukuruz

Monsanto Europe SA

Otpornost na insekte i podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

32.

59122xNK603

Kukuruz

Pioneer Overseas Corporation

Otpornost na insekte i podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

33.

MON 89034

Kukuruz

Monsanto Europe SA

Otpornost na insekte

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

34.

MIR604

Kukuruz

Syngenta Seeds S.A.S.

Otpornost na insekte (Diabrotica spp.)

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-26/10-01/01

Urbroj: 5030104-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.