Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na di­je­lu k.o. Susak

NN 33/2010 (17.3.2010.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na di­je­lu k.o. Susak

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

831

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SUSAK

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Susak, za područje naselja Susak.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 445 254.12 4 930 427.84

TOČKA 2 5 445 254.70 4 930 413.80

TOČKA 3 5 445 359.54 4 930 398.64

TOČKA 4 5 445 368.79 4 930 399.34

TOČKA 5 5 445 428.20 4 930 382.25

TOČKA 6 5 445 438.68 4 930 385.53

TOČKA 7 5 445 516.98 4 930 180.21

TOČKA 8 5 445 525.70 4 930 177.26

TOČKA 9 5 445 522.47 4 930 167.75

TOČKA 10 5 445 514.36 4 930 170.56

TOČKA 11 5 445 498.39 4 930 111.82

TOČKA 12 5 445 465.87 4 930 011.25

TOČKA 13 5 445 498.10 4 929 968.99

TOČKA 14 5 445 496.23 4 929 953.56

TOČKA 15 5 445 394.38 4 929 878.83

TOČKA 16 5 445 393.19 4 929 857.02

TOČKA 17 5 445 368.24 4 929 842.77

TOČKA 18 5 445 360.18 4 929 820.25

TOČKA 19 5 445 353.51 4 929 799.15

TOČKA 20 5 445 418.21 4 929 692.02

TOČKA 21 5 445 414.90 4 929 665.28

TOČKA 22 5 445 484.66 4 929 554.05

TOČKA 23 5 445 510.12 4 929 552.13

TOČKA 24 5 445 615.89 4 929 535.29

TOČKA 25 5 445 632.68 4 929 601.84

TOČKA 26 5 445 665.73 4 929 640.27

TOČKA 27 5 445 681.06 4 929 676.51

TOČKA 28 5 445 713.34 4 929 719.78

TOČKA 29 5 445 746.45 4 929 743.05

TOČKA 30 5 445 786.29 4 929 755.05

TOČKA 31 5 445 784.00 4 929 760.62

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/03

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.