Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split

NN 33/2010 (17.3.2010.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

832

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. SPLIT

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Split, predio Zenta, ispred bazena POŠK.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 4 6 375 485.37 4 818 415.37

TOČKA 5 6 375 493.85 4 818 430.60

TOČKA 6 6 375 491.87 4 818 432.50

TOČKA 7 6 375 491.75 4 818 437.60

TOČKA 8 6 375 494.08 4 818 436.22

TOČKA 9 6 375 495.37 4 818 437.32

TOČKA 10 6 375 495.85 4 818 439.02

TOČKA 11 6 375 496.62 4 818 439.01

TOČKA 12 6 375 498.39 4 818 443.86

TOČKA 13 6 375 499.38 4 818 447.11

TOČKA 14 6 375 505.61 4 818 455.29

TOČKA 15 6 375 506.90 4 818 459.67

TOČKA 16 6 375 509.84 4 818 461.90

TOČKA 17 6 375 515.46 4 818 464.13

TOČKA 18 6 375 516.91 4 818 464.01

TOČKA 19 6 375 521.29 4 818 468.14

TOČKA 20 6 375 522.31 4 818 469.79

TOČKA 21 6 375 526.82 4 818 472.25

TOČKA 22 6 375 531.23 4 818 476.65

TOČKA 23 6 375 542.27 4 818 485.83

TOČKA 24 6 375 542.69 4 818 487.86

TOČKA 25 6 375 543.65 4 818 488.44

TOČKA 26 6 375 545.81 4 818 487.81

TOČKA 27 6 375 547.36 4 818 488.86

TOČKA 28 6 375 547.33 4 818 493.47

TOČKA 29 6 375 553.75 4 818 496.59

TOČKA 30 6 375 558.42 4 818 490.45

TOČKA 31 6 375 573.19 4 818 502.72

TOČKA 32 6 375 580.20 4 818 509.35

TOČKA 33 6 375 580.13 4 818 511.05

TOČKA 34 6 375 578.48 4 818 512.90

TOČKA 35 6 375 583.85 4 818 517.72

TOČKA 36 6 375 585.21 4 818 517.90

TOČKA 37 6 375 599.23 4 818 532.24

TOČKA 1 6 375 602.18 4 818 527.19

TOČKA 2 6 375 610.50 4 818 513.88

TOČKA 3 6 375 614.99 4 818 527.26

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/08

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.