Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

NN 33/2010 (17.3.2010.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

834

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 77. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/2008 i 21/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (»Narodne novine«, broj 39/2009) u članku 3. stavku 1. alineja 11. briše se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/10-01/02

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.