Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

NN 33/2010 (17.3.2010.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

840

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 23. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ožujka 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STRUČNOG TIJELA ZA OCJENU PONUDA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

I.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 32/2004, 42/2006, 81/2008 i 121/2008), u točki II. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. mr. sc. Nina Perko, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predsjednica;« Podtočka 8. mijenja se i glasi:

»8. Boris Fantulin, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, tajnik.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/03-02/52

Urbroj: 5030116-10-01

Zagreb, 4. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.