Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu porezne povlastice za korisnike slobodnih zona

NN 33/2010 (17.3.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu porezne povlastice za korisnike slobodnih zona

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

858

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, broj 85/08) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU IZRAČUNA IZVRŠENIH ULAGANJA I ISKORIŠTENIH POTPORA ZA ULAGANJA I O NAČINU POREZNE POVLASTICE ZA KORISNIKE SLOBODNIH ZONA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona (»Narodne novine«, br. 122/08) na kraju članka 4. iza riječi »godine« stavlja se zarez te se dodaju riječi »odnosno do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/27

Urbroj: 526-01-01/1-10-3

Zagreb, 10. ožujka 2010.

Ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.