Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča

NN 33/2010 (17.3.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča

MINISTARSTVO TURIZMA

865

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine« broj 68/07), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

Članak 1.

U Pravilniku o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, broj 50/08, 90/08 i 112/09) u članku 5. stavku 4. riječ: »travnja« zamjenjuje se riječju: »lipnja«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/3

Urbroj: 529-04-10-01

Zagreb, 4. ožujka 2010.

Ministar
Damir Bajs, v. r.