Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe

NN 33/2010 (17.3.2010.), Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

868

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjeni Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe, objavljenom u »Narodnim novinama« broj 20 od 12. veljače 2010. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

U članku 1. umjesto teksta:

»'Narodne novine' br. 138/08«

treba stajati tekst:

»'Narodne novine' br. 38/08«

Klasa: 011-01/10-02/13
Urbroj: 530-04-10-1
Zagreb, 22. veljače 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.