Odluka o dopunama odluka Hrvatske narodne banke o izdavanju numizmatičkih kompleta, izdavanja dukata i izdavanja i prodaji kovanog novca

NN 34/2010 (19.3.2010.), Odluka o dopunama odluka Hrvatske narodne banke o izdavanju numizmatičkih kompleta, izdavanja dukata i izdavanja i prodaji kovanog novca

HRVATSKA NARODNA BANKA

883

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. ožujka 2010. donio je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKA HRVATSKE NARODNE BANKE O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA, IZDAVANJU DUKATA I IZDAVANJU I PRODAJI KOVANOG NOVCA

I.

Ovom se Odlukom, radi primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 87/09.), dopunjuju odluke Hrvatske narodne banke o izdavanju numizmatičkih kompleta, izdavanju dukata i izdavanju i prodaji kovanog novca.

II.

1. U Odluci o prodajnoj cijeni zlatnog dukata (»Narodne novine«, br. 37/94.) točka 1. mijenja se i glasi: »Zlatni dukat izdan u skladu s Odlukom o izdavanju zlatnog dukata (»Narodne novine«, br. 26/94.) prodavat će se po cijeni od 670,00 kuna uvećanoj za PDV.«

2. U Odluci o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 50/94.) točka 5. mijenja se i glasi: »Numizmatički komplet kovanog novca kune i lipe prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna uvećanoj za PDV.«

3. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja »1994.« i »1995.« (»Narodne novine«, br. 20/96.) u točki 6. iza riječi »95,00 kn« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

4. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja »1996.« (»Narodne novine«, br. 87/96.) u točki 5. iza riječi »95,00 kn« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

5. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja »1997.« (»Narodne novine«, br. 103/97.) u točki 5. iza riječi »95,00 kn« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

6. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom kovanja »1998.« (»Narodne novine«, br. 147/98.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

7. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »1999.« (»Narodne novine«, br. 64/99.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

8. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2000.« (»Narodne novine«, br. 104/00.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

9. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2001.« (»Narodne novine«, br. 53/01.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

10. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2002.« (»Narodne novine«, br. 49/02.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

11. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2003.« (»Narodne novine«, br. 95/03.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

12. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2004.« (»Narodne novine«, br. 61/04.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

13. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2005.« (»Narodne novine«, br. 57/05.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

14. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2006.« (»Narodne novine«, br. 76/06.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

15. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2007.« (»Narodne novine«, br. 77/07.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

16. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2008.« (»Narodne novine«, br. 58/08.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

17. U Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2009.« (»Narodne novine«, br. 50/09.) u točki 5. iza riječi »95,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

18. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »Ivan Pavao II.« (»Narodne novine«, br. 64/94.) u točki 12. podtočki 1. iza riječi »1.500 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 2. iza riječi »1.300 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 3. iza riječi »150 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

III.

1. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 64/94., 70/94. i 91/94.) u točki 16. iza riječi »650 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, iza riječi »260 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, iza riječi »130 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i iza riječi »960 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

2. U Odluci o izdavanju i prodaji drugog izdanja prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 86/94. i 91/94.) u točki 16. podtočki 1. iza riječi »960 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV, u podtočki 2. iza riječi »650 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u točki 3. iza riječi »260 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u točki 4. iza riječi »130 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

3. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. – 1995. godine (»Narodne novine«, br. 31/95.) u točki 18. podtočki 1. iza riječi »2.535,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 2. iza riječi »1.690,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 3. iza riječi »845,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 4. iza riječi »650,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 5. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 6. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 7. iza riječi »130,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

4. U Odluci o izdavanju kompleta optjecajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 50/95.) u točki 4. iza riječi »50 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

5. U Odluci o izdavanju dukata »Hrvatski kraljevski grad Knin« (»Narodne novine«, br. 64/95.) u točki 7. iza riječi »700 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

6. U Odluci o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna »500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala« (»Narodne novine«, br. 91/95. i 106/95.) u točki 6. iza riječi »1.900,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

7. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita (»Narodne novine«, br. 91/95. i 108/99.) u točki 15. podtočki 1. iza riječi »650 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 2. iza riječi »260 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 3. iza riječi »130 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 4. iza riječi »2.340 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 5. iza riječi »1.560 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 6. iza riječi »780 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 7. iza riječi »1.950 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 8. iza riječi »390 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

8. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca u povodu održavanja XXVI. olimpijskih igara u Atlanti (»Narodne novine«, br. 46/96.) u točki 17. podtočki 1. iza riječi »1.170,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 2. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 3. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 4. iza riječi »130,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 5. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 6. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 7. iza riječi »130,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

9. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru (»Narodne novine«, br. 87/96.) u točki 12. podtočki 1. iza riječi »910,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 2. iza riječi »650,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 3. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

10. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 800. obljetnice spomena imena grada Osijeka (»Narodne novine«, br. 87/96.) u točki 14. podtočki 1. iza riječi »1.105,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 2. iza riječi »650,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 3. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 4. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

11. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »Prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman« (»Narodne novine«, br. 49/97.) u točki 15. podtočki 1. iza riječi »1.755,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 2. iza riječi »1.300,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 3. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 4. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

12. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »Vukovar« (»Narodne novine«, br. 58/97.) u točki 13. podtočki 1. iza riječi »650,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 2. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

13. U Odluci o izdavanju i prodaji zlatnog i srebrenog kovanog novca »Baranja« (»Narodne novine«, br. 121/97.) u točki 17. podtočki 1. iza riječi »2.405,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 2. iza riječi »1.560,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 3. iza riječi »845,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 4. iza riječi »1.300,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 5. iza riječi »650,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 6. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 7. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

14. U Odluci o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja »1997.« (»Narodne novine«, br. 134/97.) u točki 5. iza riječi »100,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

15. U Odluci o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja »2001.« (»Narodne novine«, br. 44/01.) u točki 5. iza riječi »100,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

16. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »100. obljetnica rođenja kardinala Alojzija Stepinca« (»Narodne novine«, br. 48/98.) u točki 13. podtočki 1. iza riječi »845,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«, u podtočki 2. iza riječi »650,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i u podtočki 3. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

17. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca »150. obljetnica odluke Hrvatskoga državnog sabora o hrvatskom jeziku« (»Narodne novine«, br. 80/98.) u točki 8. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

18. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca »500. obljetnica rođenja Jurja Julija Klovića« (»Narodne novine«, br. 93/98.) u točki 8. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

19. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca »Ivana Brlić-Mažuranić« (»Narodne novine«, br. 147/98.) u točki 8. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

20. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenoga kovanog novca »Katarina Zrinska« (»Narodne novine«, br. 117/99.) u točki 8. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

21. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog kovanog novca »10. obljetnica konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora 30. V. 1990. – 30. V. 2000.« (»Narodne novine«, br. 50/00.) u točki 8. iza riječi »650,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

22. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Slava Raškaj« (»Narodne novine«, br. 126/00.) u točki 8. iza riječi »260,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

23. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka« (»Narodne novine«, br. 88/05.) u točki 8. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

24. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Zimske olimpijske igre 2006., Italija« (»Narodne novine«, br. 88/05.) u točki 8. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

25. U Odluci o izdavanju i prodaji II. izdanja prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka« (»Narodne novine«, br. 124/06.) u točki 8. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

26. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Nikola Tesla« (»Narodne novine«, br. 124/06.) u točki 8. iza riječi »195,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

27. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Ivan Meštrović« (»Narodne novine«, br. 11/07.) u točki 8. iza riječi »300,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV« i iza riječi »750,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

28. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije »Stari hrvatski brodovi – dubrovačka karaka« (»Narodne novine«, br. 22/08.) u točki 7. iza riječi »220,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

29. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Benedikt Kotruljević« (»Narodne novine«, br. 22/08.) u točki 7. iza riječi »220,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

30. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Andrija Mohorovičić« (»Narodne novine«, br. 22/08.) u točki 7. iza riječi »1.700,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

31. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »500. obljetnica rođenja Marina Držića« (»Narodne novine«, br. 107/08.) u točki 7. iza riječi »1.700,00 kuna« dodaju se riječi »uvećanoj za PDV«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 738/2010.
Zagreb, 10. ožujka 2010.

Zamjenjuje
Predsjednika Savjeta Hrvatske narodne banke
zamjenik guvernera
Hrvatske narodne banke
prof. dr. Boris Vujčić, v. r.