Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2010."

NN 34/2010 (19.3.2010.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2010."

HRVATSKA NARODNA BANKA

884

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. ožujka 2010. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2010.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2010.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), pušta se u optjecaj 22. ožujka 2010.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 739/2010.
Zagreb, 10. ožujka 2010.

Zamjenjuje predsjednika
Savjeta Hrvatske narodne banke
zamjenik guvernera
Hrvatske narodne banke
prof. dr. Boris Vujčić, v. r.