Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

NN 36/2010 (24.3.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

923

Na temelju članka 255. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, (»Narodne novine« broj: 67/08) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 1.

U odredbi članka 22. stavka 2. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine« broj: 148/2008) riječ »vanjske« zamjenjuje se riječju »unutarnje«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2010. godine.

Broj: 511-01-152-8672/10

Zagreb, 17. ožujka 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.