Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN 36/2010 (24.3.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

928

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 67. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 148/08, 49/09 i 118/09) Prilozi II. i III. mijenjaju se i nadopunjuju vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida (MDK) za azoksistrobin, acetamiprid, klomazon, ciflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatin oksid, flufenoksuron, fluopikolid, indoksakarb, joksinil, mepanipirim, protiokonazol, piridalil, tiakloprid, trifloksistrobin, dimetoat, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoat, oksidemeton-metil, procimidon, tiodikarb i vinklozolin za određene proizvode iz Priloga I. Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Članak 2.

Izmjene i dopune Priloga II. i III. iz članka 1. ovoga Pravilnika sastavni su dio ovoga Pravilnika i objavljuju se u eletroničkom obliku na web-stranicama Narodnih novina: http://narodne-novine.nn.hr.

Članak 3.

(1) U Prilogu IV. riječi »krv u prahu« zamjenjuju se riječima: »krvno brašno«.

(2) U Prilogu IV. riječi »tekuća smola« zamjenjuju se riječima: »talno ulje (talol)«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/58

Urbroj: 525-02-2-0019/10-4

Zagreb, 11. ožujak 2010.

Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.


Izmjene i dopune Priloga II. i III.


[1]Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla preuzimaju se odredbe Uredbe Komisije (EC) br. 1050/2009 od 28. listopada 2009. godine kojom se izmjenjuju i dopunjuju Prilozi II. i III. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida za azoksistrobin, acetamiprid, klomazon, ciflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatin oksid, flufenoksuron, fluopikolid, indoksakarb, joksinil, mepanipirim, protiokonazol, piridalil, tiakloprid i trifloksistrobin u i na određenim proizvodima; odredbe Uredbe Komisije (EC) br. 1097/2009 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Prilog II. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida za dimetoat, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoat, oksidemeton-metil, procimidon, tiodikarb i vinklozolin u i na određenim proizvodima; Ispravak (Corrigenda) Uredbe Komisije (EC) br. 1050/2009 od 28. listopada 2009. godine kojom se izmjenjuju i dopunjuju Prilozi II. i III. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida za azoksistrobin, acetamiprid, klomazon, ciflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatin oksid, flufenoksuron, fluopikolid, indoksakarb, joksinil, mepanipirim, protiokonazol, piridalil, tiakloprid i trifloksistrobin u i na određenim proizvodima te Ispravak Uredbe Komisije (EC) br. 1097/2009 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Prilog II. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 vezano uz maksimalne razine ostataka pesticida za dimetoat, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoat, oksidemeton-metil, procimidon, tiodikarb i vinklozolin u i na određenim proizvodima.