Odluka o izmjeni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN 36/2010 (24.3.2010.), Odluka o izmjeni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

HRVATSKA NARODNA BANKA

937

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009.) u članku 27. stavku 1. riječi »1. travnja 2010.« zamjenjuju se riječima »3. svibnja 2010.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 133-020/03-10/ŽR

Zagreb, 15. ožujka 2010.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.