Odluka o postavljenju Gordana Bakote za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Afganistan sa sjedištem u Ankari

NN 37/2010 (26.3.2010.), Odluka o postavljenju Gordana Bakote za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Afganistan sa sjedištem u Ankari

PREDSJEDNIK REPUBLIKE RHVATSKE

943

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-Pov-018-07/09-01/10, urbroj: 50304/2-10-01 od 9. ožujka 2010., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam GORDANA BAKOTU izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Afganistan, sa sjedištem u Ankari.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/34

Urbroj: 71- 05- 03/1-10-8

Zagreb, 18. ožujka 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.