Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 38/2010 (31.3.2010.), Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

988

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 92. stavka 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. ožujka 2010. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Za članove Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, imenuju se:

– TOMISLAV MIHOTIĆ

– ŽAKLINA ČIZMOVIĆ.

Klasa: 080-02/10-01/54

Urbroj: 50304/2-10-01

Zagreb, 24. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.