Odluka o proglašenju "Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata

NN 40/2010 (2.4.2010.), Odluka o proglašenju "Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata

HRVATSKI SABOR

1008

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 26. ožujka 2010., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »DANA SJEĆANJA NA ZATOČENIKE NEPRIJATELJSKIH LOGORA TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA«

I.

Dan 14. kolovoza proglašava se »Danom sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/10-01/01

Zagreb, 26. ožujka 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.