Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

NN 40/2010 (2.4.2010.), Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1031

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 27/2010.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNIM UDŽBENICIMA I PRIPADAJUĆIM DOPUNSKIM NASTAVNIM SREDSTVIMA

Članak 1.

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje koji se udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva smatraju obveznima za uporabu u nastavnom i odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj i srednjoj školi i služe za realizaciju redovitoga nastavnog plana i programa te za samostalno učenje kod kuće.

Članak 2.

(1) Odabir obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava temelji se na nastavnom planu i programu za svaki nastavni predmet u svakom razredu osnovne i srednje škole sukladno optimalnom opterećenju učenika.

(2) Obveznim udžbenikom i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvom ne može se smatrati onaj udžbenik i ono dopunsko nastavno sredstvo koje djelomično pokriva nastavni program određenoga nastavnog predmeta.

Članak 3.

Nastavni predmeti u osnovnoj školi imaju udžbenik, odnosno udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo, kako je navedeno:

– za hrvatski jezik u 1. razredu – udžbenik (početnica) i radna bilježnica, a od 2. od 8. razreda – čitanka i udžbenik jezika, odnosno čitanka, udžbenik jezika i radna bilježnica

– za matematiku od 1. do 4. razreda – udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i zbirka zadataka, a od 5. do 8. razreda, udžbenik, odnosno udžbenik i zbirka zadataka

– za strani jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za prirodu i društvo – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za glazbenu kulturu – udžbenik

– za likovnu kulturu od 5. do 8. razreda – udžbenik

– za prirodu – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i zbirka zadataka

– za biologiju – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i zbirka zadataka

– za fiziku – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i zbirka zadataka

– za kemiju – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i zbirka zadataka

– za geografiju – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i geografski atlas, odnosno udžbenik, radna bilježnica, geografski atlas i zbirka zadataka

– za povijest – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i povijesni atlas, odnosno udžbenik, radna bilježnica, povijesni atlas i zbirka zadataka

– za tehničku kulturu – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za informatiku od 5. do 8. razreda – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za vjeronauk od 1. do 8. razreda – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za latinski jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za grčki jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica.

Članak 4.

(1) Nastavni predmeti od 1. do 3. razreda, odnosno od 1. do 4. i 5. razreda srednje škole imaju udžbenik, odnosno udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo, kako je navedeno:

– za hrvatski jezik – čitanka i udžbenik jezika, odnosno čitanka, udžbenik jezika i radna bilježnica

– za matematiku – udžbenik, odnosno udžbenik i zbirka zadataka

– za strani jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za biologiju – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za fiziku – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i zbirka zadataka

– za kemiju – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i zbirka zadataka

– za geografiju – udžbenik, odnosno udžbenik, i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i geografski atlas

– za povijest – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i povijesni atlas

– za glazbenu umjetnost – udžbenik

– za likovnu umjetnost – udžbenik

– za informatiku – udžbenik, odnosno udžbenik i zbirka zadataka

– za latinski jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za grčki jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za vjeronauk, etiku, filozofiju, sociologiju, psihologiju, logiku, politiku i gospodarstvo – udžbenik.

(2) Strukovni nastavni predmeti u sklopu strukovnih kurikuluma i nastavnih programa – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik, radna bilježnica i zbirka zadataka.

Članak 5.

U nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, pored obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika, nastavni predmeti imaju udžbenik, odnosno udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo, kako je navedeno:

– za nastavni predmet jezik nacionalne manjine u osnovnoj školi u 1. razredu – udžbenik (početnica) i radna bilježnica, a od 2. od 8. razreda – čitanka i udžbenik, odnosno čitanka, udžbenik i radna bilježnica

– za nastavni predmet jezik nacionalne manjine u srednjoj školi – čitanka i udžbenik, odnosno čitanka, udžbenik i radna bilježnica

– za nastavni predmet jezik i kultura nacionalne manjine u osnovnoj i u srednjoj školi – udžbenik, odnosno čitanka i udžbenik, odnosno čitanka, udžbenik i radna bilježnica.

Članak 6.

Za učenike s teškoćama biraju se oni udžbenici i ona dopunska nastavna sredstva kojima se učenik može koristiti u školskom i nastavnom radu i radu kod kuće prema osobnim razvojnim sposobnostima.

Članak 7.

Pored obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava utvrđenih ovim Pravilnikom, u nastavi se mogu koristiti i pomoćna nastavna sredstva odobrena sukladno članku 29. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (npr. likovna mapa, skripta i sl.) te uvrštena na popis pomoćnih nastavnih sredstava i objavljena na mrežnoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-09/10-01/00049

Urbroj: 533-12-10-0001

Zagreb, 31. ožujka 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.