Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica

NN 41/2010 (7.4.2010.), Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1060

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 25. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI IZ POJEDINIH ZEMALJA ČLANICA EU RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA

I.

Radi sprječavanja unošenja influence ptica zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske pošiljaka:

a) žive peradi, bezgrebenki (kivi, emu, nandu i noj), uzgojene i divlje pernate divljači i prije nespomenutih živih ptica, uključujući ptice u pratnji njihovih vlasnika (ptice kućni ljubimci);

b) jednodnevne peradi;

c) rasplodnih i konzumnih jaja;

d) sjemena peradi, bezgrebenki i pernate divljači;

e) svježeg i smrznutog mesa peradi, bezgrebenki i pernate divljači;

f) proizvoda od mesa peradi, bezgrebenki i pernate divljači koji nisu obrađeni na način koji bi sa sigurnošću uništio virus influence ptica;

g) proizvoda životinjskog podrijetla (od ptica) namijenjenih hranidbi životinja, za industrijsku uporabu ili uporabu u poljodjelstvu;

h) netretiranih lovačkih trofeja od bilo kojih ptica i netretirano perje ili dijelove perja;

podrijetlom iz Rumunjske – pokrajina Tulcea.

II.

Zabrana iz točke I. ove Naredbe ne odnosi se na pošiljke:

a) hermetički zatvorenih toplinski obrađenih konzervi od mesa peradi i pernate divljači koje su tijekom proizvodnje bile podvrgnute obradi s Fo vrijednosti 3 i više, odnosno trajne konzerve;

b) toplinski obrađenih proizvoda gdje je za vrijeme obrade postignuta temperatura od najmanje 70°C u središtu proizvoda;

c) proizvoda od jaja koja su prije ili tijekom proizvodnje podvrgnuta toplinskoj obradi sušenja u proizvodnji jaja u prahu, pasterizacije ili sterilizacije;

d) perja ili dijelova perja za koje se na popratnim dokumentima potvrđuje da su tretirani vrućom parom ili nekom drugom metodom koja osigurava da se tom pošiljkom ne mogu prenijeti patogeni uzročnici.

III.

Zabrana iz točke I. ove Naredbe ne odnosi se na pošiljke koje potječu iz zemalja ili područja zemalja slobodnih od influence ptica, a provoze se preko područja navedenog u točki I. ove Naredbe, glavnim cestovnim i željezničkim prometnicama.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica (»Narodne novine«, br. 127/09).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/89

Urbroj: 525-11-2-0489/10-1

Zagreb, 19. ožujka 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.