Odluka o opozivu Mirjane Mladineo s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice - stalne predstavnice u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u Ženevi i dužnosti stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), sa sjedištem u Ženevi

NN 44/2010 (14.4.2010.), Odluka o opozivu Mirjane Mladineo s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice - stalne predstavnice u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u Ženevi i dužnosti stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), sa sjedištem u Ženevi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1104

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-02/03, urbroj: 50304/2-10-05 od 26. ožujka 2010., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

MIRJANA MLADINEO opoziva se s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice – stalne predstavnice u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u Ženevi i dužnosti stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), sa sjedištem u Ženevi, u svojstvu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu 15. travnja 2010. godine.

Klasa: 018-07/10-02/02

Urbroj: 71-05-03/1-10-4

Zagreb, 7. travnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.