Odluka o opozivu Josipa Pare s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu i dužnosti stalnog predstavnica Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW), sa sjedištem u Den Haagu

NN 44/2010 (14.4.2010.), Odluka o opozivu Josipa Pare s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu i dužnosti stalnog predstavnica Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW), sa sjedištem u Den Haagu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1105

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-02/02, urbroj: 50304/2-10-05 od 26. ožujka 2010., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

JOSIP PARO opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu i dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW), sa sjedištem u Den Haagu.

Ova Odluka stupa na snagu 30. travnja 2010. godine.

Klasa: 018-07/10-02/03

Urbroj: 71-05-03/1-10-4

Zagreb, 7. travnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.