Odluka o proglašenju Dana žalosti povodom pogibije poljskog predsjednika Lecha Kaczynskog i ostalih putnika poginulih u zrakoplovnoj nesreći u Smolensku u Rusiji

NN 46/2010 (16.4.2010.), Odluka o proglašenju Dana žalosti povodom pogibije poljskog predsjednika Lecha Kaczynskog i ostalih putnika poginulih u zrakoplovnoj nesreći u Smolensku u Rusiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1149

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI POVODOM POGIBIJE POLJSKOG PREDSJEDNIKA LECHA KACZYNSKOG I OSTALIH PUTNIKA POGINULIH U ZRAKOPLOVNOJ NESREĆI U SMOLENSKU U RUSIJI

I.

Vlada Republike Hrvatske proglašava nedjelju, 18. travnja 2010. godine, Danom žalosti u Republici Hrvatskoj povodom pogibije poljskog predsjednika Lecha Kaczynskog i ostalih putnika poginulih u zrakoplovnoj nesreći u Smolensku u Rusiji.

II.

Dan žalosti označava se obveznim isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba ili u kojima je sjedište ili djelatnost obavljaju samostalnim radom fizičke osobe.

III.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe.

Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost svoje programe prilagodit će obilježavanju Dana žalosti, osobito na način da će emitirati programe koji po svojoj naravi odgovaraju obilježavanju tog dana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/10-02/02

Urbroj: 5030102-10-1

Zagreb, 15. travnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.