Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 46/2010 (16.4.2010.), Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

1176

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 86 od 9. veljače 2006., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 21. – ISTARSKA ŽUPANIJA, u tabeli naselja na području grada Buje - Buie umjesto naziva: »Kaštel – Castel Venere« treba stajati naziv: »Kaštel – Castelvenere«, umjesto naziva: »Krasica – Crasizza« treba stajati naziv: »Krasica –Crassiza«, umjesto naziva: »Lozari Lozari«, treba stajati naziv: »Lozari – Losari«, te umjesto naziva: »Oskoruš – Oscorus« treba stajati naziv: »Oskoruš – Oscurus«.

Klasa: 015-01/10-02/06

Zagreb, 9. travnja 2010.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.