Dopuna popisa članova Povjerenstva za ogranoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

NN 48/2010 (21.4.2010.), Dopuna popisa članova Povjerenstva za ogranoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1191

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 37. stavka 5. Zakona o vinu (»Narodne novine« 96/03), članka 2. svaka 3. Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine« 106/04) i rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (klasa: 080-01/10-01/55, urbroj: 525-02-3-0033/10-2, od 18. ožujka 2010. godine) objavljuje

DOPUNU POPISA

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

U Popisu članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (»Narodne novine« br. 30/06, 75/07, 124/08) iza točke 88. dodaju se točke 89. do 88. koje glase:

»89. dr. sc. Irena Budić Leto, član Povjerenstva;

90. Dragica Režek, član Povjerenstva;

91. Antonija Tomić, član Povjerenstva;

92. Stipe Ivić, član Povjerenstva;

93. Slobodan Vili, član Povjerenstva;

94. Dragutin Kamenjak, član Povjerenstva,

95. Ljubomir Gičevski, član Povjerenstva,

96. Tomislav Pavlešić, član Povjerenstva,

97. Suzana Zovko, član Povjerenstva,

98. Zrinka Vinković Jergović, član Povjerenstva,

99. Jasmina Šaško, član Povjerenstva,

100. Marija Kušćar, član Povjerenstva,

101. Alfredo Cossetto, član Povjerenstva,

102. Mirela Babić, član Povjerenstva.«.

Klasa: 080-01/10-01/55

Urbroj: 525-02-3-0033/10-4

Zagreb, 2. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.