Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2010. FIFA svjetsko nogometno prvenstvo u Južnoj Africi"

NN 48/2010 (21.4.2010.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2010. FIFA svjetsko nogometno prvenstvo u Južnoj Africi"

HRVATSKA NARODNA BANKA

1192

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. travnja 2010. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »2010. FIFA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO U JUŽNOJ AFRICI«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu održavanja Svjetskoga nogometnog prvenstva 2010. u Južnoj Africi.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 7500 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 1,125.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem je dijelu prikazana nogometna lopta »bubamara«, čija su četiri tamna šesterokuta označena šarama zebre, životinje karakteristične za Afriku, kontinent koji je domaćin svjetskog prvenstva. U gornjoj polovini prikaza, polukružno uz rub, ispisan je tekst »2010. FIFA World Cup South Africa«. U donjoj polovini prikaza, polukružno uz rub, ispisan je tekst »2010. FIFA SVJETSKO PRVENSTVO, JUŽNA AFRIKA«.

5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem je dijelu stilizirani prikaz globusa na koji je položen prikaz službenog amblema Svjetskoga nogometnog prvenstva u Južnoj Africi. U gornjoj polovini, iznad prikaza amblema, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, a ispod njega nalazi se grb Republike Hrvatske. U donjoj polovini, lijevo od prikaza amblema, u dva retka, nalaze se oznaka nominalne vrijednosti »150« i naziv novčane jedinice »KUNA«.

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak i ima utisnute tehničke podatke »Ag 925/1000 24 g ø 37 mm PP HNZ«.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja srebrnoga kovanog novca od 150 kuna Damir Mataušić, akademski kipar.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 220,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

9. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove Odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

10. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 26. travnja 2010.

11. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 742/2010.

Zagreb, 14. travnja 2010.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.