Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb, 2010."

NN 51/2010 (26.4.2010.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb, 2010."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1226

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. travnja 2010. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »GODIŠNJA SKUPŠTINA EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010.«

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna, posvećen održavanju Godišnje skupštine Europske banke za obnovu i razvoj u Zagrebu 14. i 15. svibnja 2010., izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb 2010.« (»Narodne novine«, br. 48/2010.), pušta se u optjecaj 12. svibnja 2010.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 746/2010.

Zagreb, 14. travnja 2010.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.