Pravilnik o dopuni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN 52/2010 (28.4.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1279

Na temelju članka 24. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05, 1/06 i 139/06) u članku 48. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»3. Odredbe stavka 2. ne odnose se na obavljanje športskog ribolova za vrijeme međunarodnih europskih ili svjetskih natjecanja u športskom ribolovu u kategoriji ribolova pastrve prirodnim mamcem u organizaciji Hrvatskog športsko ribolovnog saveza.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 053-01/10-01/178

Urbroj: 525-08-1-0515/10-3

Zagreb, 20. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.